De moord op Theo van Gogh staat in onze herinnering gegrift. Ze druist in tegen alles wat ons in Nederland dierbaar is. Bedreiging en geweld slaan in onze samenleving diepe wonden. Maar we mogen elkaar niet loslaten. Dit zei minister-president Balkenende bij de herdenking in Amsterdam, een jaar na de moord op Theo van Gogh. Balkenende sprak van 'een verlies dat onze samenleving sterk beroert. Een ingrijpende gebeurtenis die ook mij niet loslaat'.

'In ons land hoort niemand angst te hebben om zijn of haar mening te geven. Daarom staat de overheid pal voor het recht en voor de veiligheid in ons land.' Het recht heeft zijn loop gehad met de berechting en veroordeling van de dader, zo zei Balkenende, maar 'recht alleen is niet voldoende'.

'Het recht kan het verdriet van Theo van Goghs familie niet uitwissen. Het recht alleen kan gevoelens van angst en haat niet wegnemen. Het recht is wel een voorwaarde, maar geen garantie voor verdraagzaamheid en vertrouwen in elkaar.' Volgens Balkenende is voor verdraagzaamheid en vertrouwen de persoonlijke inzet van iedereen nodig. 'Laten we samen optrekken en elkaar niet loslaten.''Het recht is de basis. Maar een samenleving heeft meer nodig. Dat moeten we elkaar voorhouden op deze dag waarop wij uiting geven aan ons verdriet. We mogen elkaar niet loslaten.'

bron:RVD