PvdA-staatssecretaris Ahmed Aboutaleb gaat
een actieteam ‘Talent45+’ instellen. Daarmee wil de
staatssecretaris een einde maken aan de te hoge werkloosheid onder
ouderen en ervoor zorgen dat meer oudere werknemers hun baan
behouden. ‘Er zijn veel ouderen die kunnen en vooral willen
werken. Zeer gemotiveerde mensen, met veel werkervaring, die toch
moeilijk aan het werk komen. Daar willen we wat aan gaan
doen.’

Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, kondigde dit op 2 juli aan. In het
actieteam ‘Talent45+’ zullen werkgevers,
re-integratiebedrijven en gemeenten samen zoeken naar oplossingen
om oudere werknemers aan het werk te helpen. De kennis en ervaring
van oudere werknemers maakt hen onmisbaar voor het bedrijfsleven.
Bovendien zijn oudere werknemers hard nodig met het oog op de
vergrijzing.

Het is volgens Aboutaleb belangrijk om de
beeldvorming over ouderen bij te stellen. Te vaak worden ouderen
gezien als dure werknemers die veel ziek zijn. Het team
‘Talent 45+’ moet er voor zorgen dat deze beeldvorming
positief wordt beïnvloed. ‘Uit allerlei onderzoeken
blijkt dat oudere werknemers helemaal niet vaker ziek zijn, niet
langzamer of slechter werken. Ze zijn juist een enorme aanwinst
voor bedrijven. Werkgevers kunnen door wat handig te schuiven met
werkzaamheden deze oudere werknemers goed inzetten om te zorgen dat
nieuwe werknemers snel en goed worden ingewerkt
bijvoorbeeld,’ aldus Aboutaleb.

Ouderen profiteren tot nu toe nog
onvoldoende van het aantrekken van de economie. Momenteel ligt de
werkloosheid onder ouderen hoger dan de gemiddelde werkloosheid in
Nederland. Per 1 januari 2008 wil het kabinet 30.000 extra
45-plussers aan het werk te hebben.

bron:PvdA