Vandaag heeft de meervoudige strafkamer van het Gerechtshof Arnhem arrest gewezen in het hoger beroep in de zaak tegen Tarik D. Het hof verklaart, net als de Arnhemse rechtbank in 2004, bewezen dat Tarik D. zich schuldig heeft gemaakt aan de moord op zijn partner, Paul S. en heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren. De advocaat-generaal had vijftien jaren gevangenisstraf geëist.

Paul S. werd op 17 juni 2003 dood aangetroffen in zijn woning in Tiel. De politie ging aanvankelijk uit van een zelfmoord, maar na de crematie van Paul S. rees de verdenking dat er meer aan de hand was. Na enige tijd is zijn partner Tarik D. op verdenking van moord aangehouden.

In de procedure zijn door enerzijds het openbaar ministerie en anderzijds de verdediging verschillende scenario’s geschetst om de dood van Paul S. te verklaren. Het openbaar ministerie heeft zich op het standpunt gesteld dat er sprake is geweest van moord, terwijl de verdediging zich op het standpunt heeft gesteld dat er sprake was van een zelfmoord of een (geënsceneerde en geraffineerd uitgevoerde) zelfmoord die moest lijken op een moord.

Het hof heeft in het arrest een groot aantal feiten en omstandigheden besproken op grond waarvan het tot het oordeel is gekomen dat er sprake is geweest van moord, en niet van zelfmoord of van een zelfmoord die moest lijken op een moord.
Bron: Gerechtshof Arnhem