Hoofddirecteur Frits Brouwer ondertekende
30 juni j.l. namens het KNMI het Akkoord van Schokland. Ook de
ministers Plasterk en Koenders, oud-premier Lubbers, Paul
Rosenmöller en Marco Borsato behoren tot de ondertekenaars van
het manifest. Hierin staat hoe zij concrete bijdragen leveren aan
de millennium ontwikkelingsdoelen.

Akkoord van Schokland ondertekend

Nederland maakte zich sterk voor de
millennium ontwikkelingsdoelen op een groot publieksevenement
midden in de Noordoostpolder, ten zuiden van Emmeloord. Een
bijzondere locatie voor een wereldprogramma vol debatten,
speeddates met ministers, muziek, preken, films, performances,
theater en talkshows.

In 2000 hebben regeringsleiders van 189
landen de ontwikkelingsdoelen vastgelegd. Doelen vóór
2015: extreme armoede en honger uitgebannen, alle jongens en
meisjes naar school, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, sterke
afname van kindersterfte, minder vrouwen die sterven door
zwangerschap, verspreiding van ziektes als aids en malaria stoppen,
een duurzaam leefmilieu voor meer mensen en meer eerlijke handel,
schuldenverlichting en hulp.

bron:KNMI