Personen die niet beschikken over de
Nederlandse nationaliteit kunnen in Nederland raadslid of wethouder
worden. Dat schrijft staatssecretaris Bijleveld in een antwoord op
kamervragen van SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij. EU-onderdanen
die ingezetene van Nederland zijn, kunnen onder dezelfde
voorwaarden als Nederlanders raadslid worden. Voor ingezetenen die
geen EU-onderdaan zijn, heeft in de Gemeentewet aanvullende eisen
gesteld ten aanzien van verblijfsrecht en verblijfsduur.

Hoeveel raadsleden en wethouders in
Nederland op dit moment niet beschikken over de Nederlandse
nationaliteit is niet bekend. 'De wet maakt het mogelijk dat ook
niet-Nederlanders belangrijke representatieve en bestuurlijke
functies als raadslid en wethouder kunnen bekleden. Dat stimuleert
hun integratie in de Nederlandse samenleving', schrijft de
staatssecretaris in haar reactie. 'Hun politieke participatie
bevordert een actief burgerschap en dient anderen ten voorbeeld.
Dat lijkt mij een goede zaak', aldus Bijleveld.

bron:BZK