Minister Donner van Justitie heeft vandaag een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de Nederlandse ondersteuning van het Special Court for Sierra Leone (SCSL) regelt in verband met de berechting van de voormalige Liberiaanse president Charles Taylor. In de wettelijke regeling staan bevoegdheden en verplichtingen voor Nederlandse ambtenaren en diensten nader uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om transport, bewaking en beveiliging van personen en het verlenen van rechtshulp aan het tribunaal.

Uit het wetsvoorstel volgt dat de Nederlandse positie ten aanzien van de verdachte, getuigen, slachtoffers en advocaten hetzelfde is als in de situatie van het Internationaal Strafhof of het Joegoslaviëtribunaal. Daarbij is het uitgangspunt om het strafproces zoveel mogelijk te faciliteren, zonder Nederlandse tussenkomst in het onafhankelijk functioneren van de internationale organisatie. De nieuwe, wettelijke voorziening voor ondersteuning van het SCSL is een aanvulling op de Veiligheidsraadresolutie die detentie en berechting van Charles Taylor in Nederland mogelijk maakt.

bron:MinJus

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular