De Belastingdienst gaat Turkse en Marokkaanse ouderen die naar het land van herkomst zijn teruggekeerd, de komende tijd benaderen om hen erop te wijzen dat ze een zorgtoeslag kunnen aanvragen.

Dit schrijft minister Hoogervorst in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Kant. Zij maakte zich zorgen over het feit dat duizenden oudere remigranten sinds 1 januari 2006 meer geld kwijt zouden zijn aan premies dan ze aan AOW ontvangen. Hoogervorst weerlegt deze suggestie. Hij wijst erop dat de groep remigranten, net als ingezetenen van Nederland, in aanmerking kan komen voor een zorgtoeslag. Bovendien wordt de no-claimteruggaaf vooraf in mindering gebracht op de verschuldigde premie.
In zijn brief schrijft Hoogervorst dat de Belastingdienst de groep om wie het gaat de komende tijd actief gaat benaderen om formulieren voor de aanvraag zorgtoeslag te verspreiden. Zo’n directe benadering was tot nu toe niet mogelijk omdat de Belastingdienst niet over genoeg gegevens beschikte. Inmiddels worden met het College voor zorgverzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank afspraken gemaakt over het uitwisselen van bestanden van niet-ingezetenen voor wie premies voor de zorgverzekering worden ingehouden. Daarnaast zullen speciale teams van de Belastingdienst afreizen naar Turkije en Marokko om de formulieren onder de aandacht te brengen van remigranten.
bron:VWS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular