Op 1 januari heeft Oostenrijk het voorzitterschap van de EU overgenomen. Oostenrijk wacht moeizame onderhandelingen met het Parlement over de toekomstige financiering van de EU. Het land gaat zich als voorzitter richten op de groei van de werkgelegenheid en de economie. Oostenrijk moet ook overeenstemming zien te bereiken over het begrotingsakkoord dat in december door de staatshoofden en regeringsleiders is goedgekeurd en dat door de meeste politieke fracties is bekritiseerd.

Het Europees Parlement zal proberen de EU-begroting te verhogen op de terreinen die zij als belangrijk beschouwt voor de toekomst van Europa. Het Parlement wil de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verhogen en is sterk gekant tegen elke vorm van vermindering van de uitgaven voor onderwijs en cultuur. Oostenrijk streeft naar een akkoord in maart.
 
Oostenrijk heeft gezegd dat het land een sterke samenwerking wil met het Parlement en andere EU-landen om “de algemene effectiviteit en continuïteit te verhogen” en ook dat de betrekkingen met het Parlement een “belangrijke rol” zullen spelen tijdens het voorzitterschap. Een aantal EP-leden heeft op 19 december in Wenen in een ontmoeting met Oostenrijkse ministers overleg gepleegd over de manier waarop de samenwerking tussen het Parlement en het voorzitterschap kan worden versterkt.
 
Enkele agendapunten voor het komende halfjaar
Oostenrijk wil het EU-voorzitterschap gebruiken om de 'Lissabon-strategie', die de economie van Europa voor 2010 een nieuwe impuls moet geven, nieuw leven in te blazen. Andere belangrijke doelstellingen op de Oostenrijkse agenda zijn de ontwikkeling van het “specifieke Europese sociale model” alsmede pogingen om “het vertrouwen van de EU-burgers in het Europese project terug te winnen.”
 
Er zal opnieuw worden gekeken naar het vrije verkeer van werknemers vanuit de nieuwe lidstaten naar de oude lidstaten: de oude lidstaten die beperkingen hebben gesteld op het vrije verkeer van werknemers vanuit de nieuwe lidstaten moeten per 1 mei verklaren of zij de komende drie jaar de toegang tot hun arbeidsmarkt wensen te blijven controleren.
 
Dan de arbeidstijdenrichtlijn: de Oostenrijkers hebben gezegd dat zij “zich zullen inspannen voor afsluiting van de onderhandelingen” in 2006, dat het “Europees jaar van de mobiliteit van de werknemers” zal zijn. Oostenrijk zal zich ook blijven concentreren op de kwestie van de klimaatverandering, wat een belangrijk punt was tijdens het Britse voorzitterschap.
 
EU-voorzitterschap
 Elk EU-land is gedurende een half jaar roulerend voorzitter van de Raad in een vooraf bepaalde volgorde. Grote en kleine landen nemen deel op voet van gelijkheid. Oostenrijk volgt het Verenigd Koninkrijk op dat van juli tot en met december voorzitter was en zal in de tweede helft van 2006 worden opgevolgd door Finland. Oostenrijk was eerder voorzitter gedurende de tweede helft van 1998 en zal het voorzitterschap in het eerste halfjaar van 2019 opnieuw op zich nemen.
bron:EurPar