9 augustus 2005 - De àƒÆ’?rztekammer in Wenen, Oostenrijk, vindt dat kinderen tot 16 jaar helemaal niet mobiel moeten bellen. Volwassenen zouden alleen moeten bellen als het nodig is en het gesprek kort houden. De straling van mobiele telefoons is namelijk bewezen kankerverwekkend. Volgens de mobiele providers is het echter een sprookje en de World Health Organisation noemt de gevolgen voor de gezondheid 'een mythe'.

De àƒÆ’?rtztekammer baseert zich op de Europese Reflex-studie. Die heeft de schade aan DNA en daarmee de gentoxische werking eenduidig aangetoond en bevestigd. Bovendien werd in de hersenen van ratten na twee uur straling functieverlies van zenuwcellen gevonden. Erik Huber van de àƒÆ’?rtztekammer: "Als medicijnen bij een test dezelfde resultaten zouden geven als de straling van mobiele telefoons, dan zouden die medicijnen onmiddellijk van de markt gehaald worden."

De mededeling van de àƒÆ’?rtztekammer werd op 4 augustus 2005 uitgezonden op de Oostenrijkse radio en televisie. Eerder dit jaar waarschuwde Sir William Walton van de Britse NRPB (tegenwoordig HPA-RP, Health Protection Agency - Radiation Protection) kinderen tot 8 jaar niet mobiel te laten bellen. Onderzoekers van de Universiteit van Seoul onder leiding van Xu Xi Shan hebben in Korea schade aan het DNA van levende muizen geconstateerd. Zij adviseren daarom helemaal niet meer mobiel te bellen.

Niet in de broekzak

Zover gaat de àƒÆ’?rtzekammer niet. Zij vindt dat kinderen tot 16 jaar van de mobiele telefoon moeten afzien. Daarboven is het verstandig kort te bellen en alleen als het nodig is. Het dragen van een mobiele telefoon in de broekzak wordt afgeraden. Bij het verzenden van een SMS dient de telefoon ver van het lichaam gehouden te worden. De àƒÆ’?rtztekammer adviseert ook uitsluitend te internetten via een telefoonlijn of de kabel, dus geen gebruik te maken van draadloze netwerken.

De waarschuwing van de àƒÆ’?rtztekammer komt niet uit de lucht vallen. In een rapport van T-Mobile, gepresenteerd op 9 mei 2005, waarschuwen de experts ook al: houd het gesprek kort, niet in de auto en niet op grote afstand van een zendmast. Het laatste omdat de straling van de mobiele telefoon dan sterker is. In hetzelfde rapport opperen de experts dat het mogelijk is dat de effecten van de straling, mogelijk met co-factoren, allerlei gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Diagnose: elektrosmog

Uit een onderzoek in Oostenrijk bleek dat artsen zich bewust zijn dat de straling van de draadloze mobiele communicatiesystemen klachten kan veroorzaken. 96% ziet een verband en 61% diagnosticeert soms of regelmatig een samenhang tussen klachten en elektrosmog. In Nederland bestaat dat bewustzijn nog niet. Een korte rondvraag onder huisartsen levert weinig reacties op. "Wij hebben weinig tot geen ervaring met elektrosmog", schrijft C.P. Bouter uit Utrecht.

Eric Martin uit Eindhoven: "Mij is onduidelijk welke klachten discriminerend genoeg zijn voor het verschijnsel electrosmog. Er zijn legio andere oorzaken die verantwoordelijk kunnen zijn voor meestal kleine vage klachten. In mijn praktijk stel ik in ieder geval niet de diagnose gevolg van electrosmog." Andere artsen reageren helemaal niet op de vraag, of zij patiënten hebben met symptomen, die mogelijk veroorzaakt kunnen worden door mobiele telefoons of zendmasten.

Veel te drukke kinderen

Maar er zijn ook huisartsen die de problematiek onderkennen, zoals P. Jonas van Ons Medisch Centrum in Zoetermeer en J. Verhaar in Weesp. Verhaar zegt in de Gooi- en Eemlander van 30 juni 2005 veel vragen te krijgen over concentratiestoornissen, slaapstoornissen en onrust in het hoofd. "En wat te denken van de explosieve toename van al die veel te drukke kindertjes. Inmiddels is er het dringende advies om aan jongere kinderen geen eigen telefoon te geven."

De landelijke organisaties van huisartsen in Nederland verkeren in onwetendheid. "De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) heeft geen deskundigheid op het gebied van gezondheid en mobiele telefonie en kan daarom geen reactie geven", meldt Fulco Seegers van de afdeling Communicatie. "Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft geen specifieke expertise over het onderwerp en geeft daarom geen commentaar", meldt Vanessa van Zanten, secretaresse van de directie.

Allemaal sprookjes

Onder bedrijfsartsen is het probleem wel bekend. Een enkele bedrijfsarts adviseert maatregelen te nemen tegen de straling, maar officieel bestaat het probleem niet. De Canadese overheid erkent wel dat bepaalde werknemers meer ontvankelijk kunnen zijn voor straling dan anderen, en dat de blootstellingslimieten mogelijk niet voor iedereen voldoen. Dat schrijft radioloog Peter Fuhry van de afdeling Occupational Health and Safety van het Ministerie of Labour.

De mobiele telefoonmaatschappijen verwijzen alles naar de prullenmand. Volgens Thomas Barmà¼ller van het Oostenrijkse Forum Mobilkommunikation zijn het allemaal sprookjes. Hij vindt een gewillig oor bij de World Health Organisation (WHO). Mike Repacholi, coà¶rdinator van het EMF stralingsproject, noemt de gevolgen voor de gezondheid 'een mythe'. De symptomen kunnen volgens hem absoluut niets te maken hebben met straling. Zij zouden worden veroorzaakt door angst voor moderne technologie.

Dubbele boodschap

Ondertussen geeft Repacholi wel een dubbele boodschap af: voor de Canadese televisie zei hij dat de WHO een handset voor kinderen aanbeveelt. Ook schreef hij dat de WHO herhaaldelijk heeft gezegd dat kinderen minder blootgesteld zouden moeten worden. Terug in Europa heeft hij zijn woorden ingetrokken. Alleen mensen die zich zorgen maken hoeven voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals kort bellen en een handset gebruiken. Consequent is het niet.

De àƒÆ’?rtztekammer baseert haar advies op wetenschappelijk onderzoek en laat zich door de WHO niet van de wijs brengen. In Nederland is het nog niet zover, maar dat kan snel veranderen. Volgens onderzoek uit Zweden maakt een gebruiker van de mobiele telefoon na tien jaar 3,6 maal meer kans op een kwaadaardige hersentumor. Dan is het beter om maar meteen hoofdpijn te krijgen en daarom zo weinig mogelijk meer te bellen.

Bron:Frans van Velden