Voor de lokatie van het Oosterparkstadion is een nieuw stedenbouwkundig plan gemaakt. Het College van B&W heeft het plan vandaag vrijgegeven voor inspraak. Het terrein van het Oosterparkstadion komt straks met het vertrek van F.C. Groningen naar het Euroborgstadion vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Het College wil die kans benutten om het woningaanbod in de wijk te verbreden. De bedoeling is zo'n 300 goedkope en middeldure woningen te bouwen, deels grondgebonden, deels gestapeld en zowel in de huur- als de koopsector. Ook is er ruimte voor de uitbreiding van het aan het terrein grenzende verzorgings- en verpleeghuis Oosterheem.

Het plangebied, globaal begrensd door de Merelstraat aan de noordzijde, het Oosterpark aan de oostzijde, het Treslinghuis aan de zuidzijde en de Zaagmuldersweg aan de westzijde, biedt uitstekende mogelijkheden om het woningaanbod in de Oosterparkwijk gevarieerder te maken. Wijkbewoners krijgen zo de kans door te stromen naar een andere woning en er kunnen meer verschillende soorten huishoudens in de wijk terecht. De appartementen zullen vooral jonge en oudere stellen aanspreken; de grondgebonden woningen zijn aantrekkelijker voor gezinnen. Verder speelt de uitbreiding van Oosterheem in op de specifieke behoeften van ouderen in de wijk die meer zorg nodig hebben.

F.C. Groningen kan het stadion nog gebruiken tot de winterstop van de voetbalcompetitie 2005/06; de oefenvelden en de bijhorende accommodatie nog tot 1 oktober 2006.

Daarna kan met de sloop van het Oosterparkstadion begonnen worden en de woningbouw. Nijestee gaat de woningen ontwikkelen. De woningcorporatie heeft de rechten daartoe overgenomen van ontwikkelcombinatie G4. G4 had in 1999 bij de planvorming over de Euroborg in overleg met gemeente en corporaties de rechten verkregen.

Het stedebouwkundig plan sluit aan bij de structuur van gesloten bouwblokken, die de Oosterparkwijk kenmerken. Het maakt de oorspronkelijke door Berlage bedachte as in het gebied weer zichtbaar en verbetert de relatie tussen de Zaagmuldersweg en het park. Het groene karakter van de parkrand aan de Zaagmuldersweg blijft zoveel mogelijk behouden.

In het plangebied zijn alleen woningen en geen voorzieningen gepland. Voor bestaande en nieuwe winkelvoorzieningen zijn het Linneausplein en het Wielewaalplein de aangewezen gebieden. Dat is vastgelegd in het wijkvernieuwingsplan voor de Oosterparkwijk. Sportvoorzieningen, namelijk het Krajicek-sportveld en het Cruyff-court zijn gepland in respectievelijk het Pioenpark (aan de Resedastraatkant) en het Oosterpark (op de JOB-locatie). Naar de situering van mogelijke overige sportvoorzieningen wordt nog gezocht. Het gaat daarbij onder meer om een plek voor voetbalvereniging De Oosterparkers en eventueel om vervanging van de gymzaal aan de Klaprooslaan.

bron:Gemeente Groningen