Mr. dr. Oosting, lid van de Raad van
State, zal onafhankelijk onderzoek doen naar de rol van het
ministerie van Justitie bij adopties uit India. Dit blijkt uit een
brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de
Tweede Kamer is gestuurd.

Het onderzoek van dhr. Oosting richt zich
op het toezicht dat destijds door het ministerie is uitgeoefend op
het functioneren van de Stichting Meiling en de wijze waarop
Justitie heeft gereageerd op eventuele signalen over mogelijke
onrechtmatigheden in India en /of mogelijke tekortkomingen bij de
Stichting Meiling.

Ook kan dit onderzoek aanleiding geven tot
het doen van aanbevelingen met betrekking tot het huidige
functioneren van mijn ministerie in relatie tot de
vergunninghouders, aldus de minister in zijn brief.

Eerder maakte de bewindsman bekend dat de
Inspectie Jeugdzorg het handelen van de Stichting Meiling zal
onderzoeken. Daarbij gaat het in eerste aanleg om adopties die door
de Stichting Meiling via contact met kindertehuis Malaysian Social
Service (MSS) in de staat Chennai tot stand zijn gebracht.
Stichting Meiling heeft op het terrein van adoptie met MSS
samengewerkt in de periode 1995 tot en met 2002.

Verder zal onderzoek worden gedaan naar
hetgeen zich in India heeft afgespeeld. Relevant daarbij is de
vraag welke feiten bekend zijn in India met betrekking tot MSS en
de werving van kinderen voor dit tehuis ten tijde van het betrekken
van kinderen uit dit tehuis door de Stichting Meiling. De minister
van Buitenlandse Zaken heeft steun toegezegd voor het verkrijgen
van informatie uit India.

Minister Hirsch Ballin streeft ernaar de
Tweede Kamer in oktober van dit jaar te informeren over de
uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek voor zover op dat
moment beschikbaar. Dit laatste heeft te maken met het beschikbaar
krijgen van informatie uit India, dat meer tijd in beslag kan
nemen.

bron:MinJus