Het Centrum Gezond Leven gaat op 1 juni
2007 van start. Het centrum moet onder meer huisartsen,
gemeenteambtenaren, leraren en thuiszorgwerkers ondersteunen om de
gezondheid van mensen te bevorderen. Dat schrijft minister Klink
(VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Professionals als leraren, huisartsen,
medewerkers van de GGD en medewerkers van zorginstellingen kunnen
in het centrum terecht voor landelijke gezondheidsprogramma's en
-maatregelen. Zij hoeven deze dan niet meer lokaal te
ontwikkelen.

Het Centrum Gezond Leven zorgt voor een
integrale benadering van gezond leven. Tegelijkertijd blijft er
aandacht voor specifieke thema's als drugs, alcohol, roken en
overgewicht.

Het nieuwe centrum wordt onderdeel van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Klink stuurt
nog in 2007 een preventievisie naar de Tweede Kamer.

Bron:VWS