Onder het motto '1 mei: tijd voor kwaliteit' komen kaderleden van ABVAKABO FNV op de Dag van de Arbeid werknemers in verzorgings- en verpleeghuizen verblijden met rode rozen. De grootste vakbond in de publieke sector wil daarmee zijn waardering uiten voor mensen die op de Dag van de Arbeid (dit jaar een zondag) moeten werken en de aandacht vestigen op de teruglopende kwaliteit van arbeid. 

Op 1 mei wordt de Dag van de Arbeid gevierd. Op die dag in 1884 brak in de Verenigde Staten een staking uit waardoor uiteindelijk de 8-urige werkdag is ingesteld. De Dag van de Arbeid herinnert aan de eerste stap die de kwaliteit van arbeid voor altijd verbeterde.   
 
In veel sectoren neemt volgens ABVAKABO FNV de kwaliteit van arbeid af. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is het momenteel het meest dramatisch, constateert vakbondsbestuurder Tim de Jong. 'Voor de buitenwereld zijn inmiddels overbekend de pyjamadagen, verkommerende ouderen en overvraagde familieleden. Vaak wordt echter vergeten dat ook werknemers de dupe zijn. Dat het werk voor verplegers en verzorgenden steeds zwaarder wordt, lichamelijk en geestelijk. Met als gevolg dat het werk soms niet meer leuk is en dat je het werk soms niet meer aankunt.' 
 
ABVAKABO FNV heeft een offensief ingezet om de kwaliteit van arbeid te verbeteren. Zo wil de bond kwaliteitscriteria in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. 'We hebben kwaliteit van het werk daar prominent op de agenda gezet. Het is niet iets dat we 'wel eventjes allemaal regelen', maar we gaan het wà©l regelen. Voor en met de mensen op de werkvloer', aldus de Jong. 
 
bron:ABVAKABO FNV