De besparing op uitgaven voor geneesmiddelen in 2005 loopt op tot bijna à¢?¬ 700 miljoen. Dat is het resultaat van het geneesmiddelenconvenant, dat begin 2004 is gesloten tussen onder meer het ministerie van VWS, de Zorgverzekeraars en de geneesmiddelenbranche. Voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2005 geven aan dat dit jaar door prijsverlagingen een besparing van zo'n à¢?¬ 665 miljoen kan worden bereikt. Verder kunnen de uitgaven worden verminderd door het aflopen van octrooien voor geneesmiddelen.

Met het geneesmiddelenconvenant uit begin 2004 is al bereikt dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de uitgaven voor geneesmiddelen zijn gedaald. De besparingen op de uitgaven die minister Hoogervorst in de VWS-begroting voor 2005 heeft opgenomen, lopen echter op tot à¢?¬ 685 miljoen. Daarom zijn aanvullende afspraken voor 2005 gemaakt en is Nefarma (de vereniging van innovatieve geneesmiddelenfabrikanten) toegetreden tot het geneesmiddelenconvenant.

In 2005 zijn ook de prijzen voor geneesmiddelen van Nefarma-leden waarvoor generieke varianten beschikbaar zijn of komen, met gemiddeld 40 procent verlaagd. Samen met de generieke (merkloze) geneesmiddelen zijn dit de zogenaamde multi-source geneesmiddelen. Alle andere prijzen voor geneesmiddelen van Nefarma-leden zijn bevroren. Daarnaast hebben de Bogin-leden (generieke geneesmiddelenindustrie) de prijzen van zelfzorggeneesmiddelen die met ingang van 1 januari 2005 weer in het verzekerde pakket zijn opgenomen, met gemiddeld 50 procent verlaagd.

Verzekeraars en apotheekhoudenden nemen die lagere prijzen over in hun contracten. Hierdoor komt een groot deel van de kortingen die apothekers ontvangen ten goede aan de verzekerden. Verzekeraars wijzen daarnaast vanaf 1 juli 2005 goedkope geneesmiddelen aan voor hun verzekerden.

bron:ZN