De gemeente Alkmaar pikt het niet dat de staatssecretaris stelselmatig doet of de gemeenten met hun belastingheffing en tarieven de burgers uitbuit waar hij ze juist ontziet. De gemeente stuurde een open brief.

Alkmaar, 24 februari 2005
 
Geachte heer Wijn,
 
Met verbazing heeft ons college kennis genomen van uw uitlatingen in de media over de stijging van gemeentelijke belastingen en heffingen.
 
Zo sprak u afgelopen weekeinde in het Radio 1 Journaal over  "de ongebreidelde stijging van de gemeentelijke tarieven van de afgelopen jaren", die volgens u "niet uit te leggen" zijn. In uw ogen, zo blijkt uit uw uitlatingen, wentelen de gemeenten ten onrechte hun financiële problemen af op de burgers.
 
Verbaasd zijn wij, omdat uw beschuldigingen aan het adres van de gemeenten bepaald niet gestaafd worden door actuele feiten. Graag wijzen wij u in dit verband op het zeer recente onderzoek van het Centrum van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), dat in zijn Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2005 aantoont dat in elk geval de 35 grootste gemeenten  hun woonlasten dit jaar met gemiddeld slechts 1,6 procent hebben verhoogd. Een kleinere stijging heeft het COELO in zijn jaarlijkse onderzoeken niet eerder kunnen vaststellen, zoals uit het. onderzoek (zie www.coelo.nl) blijkt. 
 
Zeker als gemeente Alkmaar, dat op het punt van gemeentelijke tarieven uit het onderzoek opnieuw naar voren kwam als goedkoopste grote gemeente, zijn wij dan ook zeer ongelukkig met uw uitspraken. Immers, in onze ogen zijn het geenszins de gemeenten die hun financiële problemen op de burgers afwentelen.
 
Graag willen wij u uitnodigen op korte termijn een bezoek te brengen aan onze gemeente en u op de hoogte te stellen van de wà¨rkelijke gang van zaken in een gemeente als Alkmaar. Een gemeente die er elk jaar weer in slaagt zijn begroting dusdanig vorm te geven dat de lokale tarieven laag zijn. En ook de voorzieningen en de dienstverlening voor de burgers op ´Alkmaars peil' te houden.  
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar