Informatief, recreatief en actief. Op deze
wijze hebben de twaalfduizend bezoekers vandaag kennis kunnen nemen
van de werkzaamheden van de 1800 mannen en vrouwen die werkzaam
zijn bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.

Voor de tweede achtereenvolgende keer
presenteerde de KMar zich op deze wijze, waarbij het thema
‘grenzeloze veiligheid’ centraal stond. De bezoekers
konden in de vele verschillende demonstraties onder meer
aanschouwen hoe speciaal getrainde honden naar explosieven zoeken
en hoe gevaarlijke verdachten door de aanhoudingseenheid
gearresteerd worden. Ook konden zij de vaardigheden van het
‘bikersteam’ bewonderen.

Naast de demonstraties waren er een
twintigtal stands, waarbij specialisten van de marechaussee in
woord en beeld de fijne kneepjes van het vak lieten zien. Aan de
jongsten werd een kinderpaspoort uitgereikt waarmee ze
vingerafdrukken konden afnemen, in een paspoortbalie de paspoorten
konden controleren en een ritje in een skelter konden maken. De wat
oudere jeugd kon klauteren in een klimtoren onder leiding van
ervaren instructeurs en een behendigheidsrit op de seg-way maken.
Veel bezoekers, jong en oud, maakten verder gebruik van de
mogelijkheid om in een parcours te schieten met verfpatronen.

bron:MinDef