De enige manier om nader kennis te maken met de vrijmetselarij zijn gesprekken  met logeleden. Daartoe bestaat alle gelegenheid op de Open Dag van de Vrijmetselarij op 7 oktober aanstaande. Landelijk zullen alle gebouwen van de vrijmetselarij dan worden opengesteld voor ieder die daar belangstelling voor heeft. Aanmelding is niet nodig: bezoekers worden welkom geheten aan de open deur en wegwijs gemaakt door logeleden.

Op 26 december 1756 kwam een aantal loges van vrijmetselaren in Den Haag bijeen om een Groote Loge op te richten. De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden beschouwt dit als haar oprichtingsdatum en viert dan ook dit jaar haar 250-jarig bestaan. In het kader van de jubileumviering trekt de Nederlandse vrijmetselarij dit najaar de aandacht met een campagne in de media onder het uitnodigende motto Ontdek het mysterie van de vrijmetselarij. De Open Dag op 7 oktober biedt bij uitstek de gelegenheid dat motto waar te maken.

Presentaties
De afgelopen tijd is er veel werk verzet om de Open Dag professioneel voor te bereiden. Op CD hebben alle loges het nodige materiaal aangereikt gekregen om in hun regio promotie te maken voor het evenement. Er is een gloednieuwe en moderne voorlichtingsbrochure uitgebracht in grote oplage, er zijn banieren om tegen de gebouwen op te hangen, er zijn persberichten en advertenties ontwikkeld voor de lokale media, enzovoort. Dat alles om belangstellende bezoekers een goed beeld te kunnen geven van het mysterie van de vrijmetselarij. Tijdens de Open Dag van de Vrijmetselarij worden rondleidingen en lezingen gegeven, er
vinden beamer-presentaties plaats, en er is volop gelegenheid om de sfeer van de loges te proeven, bijvoorbeeld in de ruimte waar de plechtige rituelen plaatsvinden waarmee nieuwe leden in de loge worden opgenomen.

Jubileumprogramma
Van de Orde van Vrijmetselaren maken 164 loges in Nederland, Suriname, de Nederlandse Antillen, Aruba, Zuid-Afrika, Zimbabwe en Thailand deel uit. Al bijna drie eeuwen hebben de leden van de orde de individuele opdracht aanvaard te zoeken naar wat mensen verenigt en weg te nemen wat hen scheidt. Vrijmetselaren willen bijdragen aan de bouw van een samenleving waarin plaats is voor ieders oprechte overtuiging en waarin mensen betrokken
zijn bij meer dan alleen hun individuele bestaan. Die mooie woorden krijgen in het jubileumjaar inhoud in een veelzijdig programma van activiteiten waarmee de Nederlandse vrijmetselarij haar actieve rol in de Nederlandse samenleving symboliseert. In de periode van half september tot begin december vinden
onder de noemer ORDE250 op landelijk en regionaal niveau symposia, concerten, lezingen, exposities, boekuitgaven en bijeenkomsten van vrijmetselaren en belangstellenden plaats

bron:Orde van Vrijmetselaren