Op 9 mei, 30 mei, 11 juli en 22 augustus a.s. houdt het opleidingsinstituut Hwa To International University of TCM open dag van 10.00 tot 14.00 uur. Deze open dagen staan in het teken van de nieuwe vierjarige opleiding Integratiegeneeskunde.

Hwa To International University of TCM is het eerste Nederlandse opleidingsinstituut dat daadwerkelijk opleidingen in de Chinese geneeskunde (CG) op HBO-niveau aanbiedt. De opleiding Integratiegeneeskunde, bestaande uit acupunctuur, kruidenleer en westerse geneeskunde, voldoet aan de HBO-norm gesteld in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Integratie van acupunctuur en de CG met de westerse geneeskunde is van essentieel belang om de patiënt de beste behandeling te bieden. De eisen die gesteld worden aan de gezondheidszorg zijn in de loop der jaren steeds hoger geworden.

Teveel patiënten raken uitbehandeld in de reguliere gezondheidszorg en komen terecht bij een complementair therapeut. Naar schatting zijn er een half miljoen Nederlanders met lichamelijke klachten waarvoor artsen geen verklaring kunnen vinden.
De patiënt wordt ook steeds kritischer en mondiger, mede door de beschikking over het internet. Daarnaast krijgen schrikbarend veel patiënten medicatie voorgeschreven, soms nodig maar ook vaak onnodig. De bijwerkingen en het verslavende effect resulteren op lange termijn vaak in schadelijke gevolgen voor de patiënt.

De opleiding Integratiegeneeskunde leidt studenten op tot volwaardige integratietherapeuten die beter tegemoet kunnen komen aan de behoefte van de patiënt. Het praktijkgerichte en integrale karakter verzekert studenten van een gedegen opleiding.

Voor meer informatie kunt u de website van Hwa To International University bezoeken op www.acupunctuur-university.nl

Einde persbericht

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cherine Kuijs, onderwijsdirecteur Hwa To International University of TCM, Raadhuisstraat 86, 1541 JE Koog aan de Zaan, tel.: 075-6142960 of [email protected].

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular