(Persbericht) Breda, 23 augustus 2011 Uit analyse van Computer Profile, de informatieleverancier voor de ICT-branche, blijkt dat het gebruik van open source software zich vooral afspeelt binnen het domein van de IT-professional. Bijna een kwart van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan in de software stack gebruik te maken van open source oplossingen. Hieronder valt onder meer het gebruik van open source besturingssystemen en DBMS-oplossingen. In de applicatie-omgeving, waar eindgebruikers te maken kunnen krijgen met open source toepassingen, is het gebruik beperkt tot circa 5 procent. Dit blijkt uit ruim 4.000 interviews die Computer Profile in de afgelopen twaalf maanden heeft gehouden met functionarissen verantwoordelijk voor IT & telecom over het gebruik van software binnen de organisatie.

Onder ´open source in de stack‘˜ vallen in dit kader: serverbesturingssystemen, DBMS-oplossingen, systeem- en netwerkmanagementtools en applicatie-ontwikkeltools. Open source wordt daar het meest gebruikt in de segmenten IT, telecom & utilities, overheid en onderwijs. Vooral onder ICT-dienstverleners ligt het gebruik van open source in de stack hoog. Binnen de overheid wordt relatief vaak gebruik gemaakt van open source in de stack door gemeenten en door locaties die onder het ministerie van Veiligheid en Justitie vallen. Het segment waar het gebruik van open source in de stack ver beneden gemiddeld ligt, betreft de bouwsector.

Linux en andere open source in de stack
Met een penetratie van ruim 14 procent is Linux de meest voorkomende open source oplossing bij de geïnterviewde bedrijfsvestigingen. De omvang van de locatie heeft een duidelijke invloed op het gebruik. Bij locaties met meer dan 1.000 medewerkers komt het gebruik van Linux twee maal zo vaak voor als op locaties met minder dan 100 medewerkers. Met 29 procent is de overheid (relatief) de grootste gebruiker van Linux op de voet gevolgd door het segment IT, telecom & utilities (26 procent). Het gebruik van Linux in het onderwijs lijkt te stagneren. In het verleden was het onderwijs doorgaans het segment met het hoogste gebruik van Linux, terwijl de huidige penetratie maar net boven het marktgemiddelde ligt. In de bouwsector is het gebruik van Linux zeldzaam. Bij slechts 3 procent van de bedrijfsvestigingen in de bouw treffen we deze oplossingen aan.

Ongeveer 9 procent van de bedrijfsvestigingen maakt gebruik van open source DBMS-systemen. De hoofdmoot hierin, met 92 procent van de installaties, wordt gevormd door MySQL-systemen, aangevuld met 5 procent Firebird en 3 procent PostgreSQL. Open source DBMS-systemen komen relatief vaak voor in het onderwijs (18 procent), in het segment IT, telecom & utilities (14 procent) en bij de overheid (13 procent). Het gebruik van open source applicatie ontwikkeltools ligt op een kleine 9 procent. Dat is wel inclusief het gebruik van Java in de programmeeromgeving. Exclusief Java ligt de penetratie open source applicatie ontwikkeltools op 5 procent. Het betreft dan voornamelijk PHP aangevuld met Perl en een klein beetje Python. Open Source programmeeromgevingen komen met name naar voren in de IT-sector, het onderwijs en het handelssegment.

Hiermee hebben, afgezien van webserver software, alle LAMP-onderdelen (Linux, Apache, MySQL en PHP) de revue gepasseerd. Omdat de meeste onderzochte bedrijfsvestigingen het draaien van de webserver hebben uitbesteed aan externe dienstverleners, vallen de open source oplossingen op dit gebied (hoofdzakelijk Apache) buiten het blikveld. In plaats daarvan is gekeken naar het gebruik van open source oplossingen voor systeem- en netwerkmanagement. Deze komen voor bij een kleine 4 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Binnen dit domein is de belangrijkste open source oplossing Nagios. Bijna driekwart van de (open source) oplossingen op het gebied van systeem- en netwerkmanagement betreft een Nagios-installatie.

Naast de hierboven beschreven penetratie van Linux, het aantal locaties per segment dat over Linux beschikt, kan ook worden gekeken naar het totaal aantal Linux-servers. Bij de ruim 550 geïnterviewde locaties met Linux zijn circa 6.000 Linux-servers in gebruik. Het segment IT, telecom & utilities is het segment waar het grootste aantal Linux-servers wordt aangetroffen.

Front end applicaties
Open source bedrijfstoepassingen waar eindgebruikers mee te maken krijgen, komen beduidend minder vaak voor dan de open source oplossingen ´onder de motorkap‘˜. Bij ongeveer 5 procent van de bedrijfsvestigingen met ten minste 50 medewerkers worden deze aangetroffen. Denk hierbij aan Office-applicaties, groupware-oplossingen en andere (kritische) applicaties waar eindgebruikers mee in aanraking komen. De bekendste open source tegenhanger voor Microsoft Office, OpenOffice.org, is bij een kleine anderhalf procent van de organisaties aangetroffen. De IT, telecom & utilities sector en het onderwijs maken het meest gebruik van OpenOffice.org, maar ook daar ligt het gebruik nog onder de 3 procent van de vestigingen. De meest aangetroffen open source bedrijfsoplossingen zijn groupware-toepassingen en content management systemen. Open source CMS komt bij bedrijfsvestigingen van alle omvang voor, open source groupware treffen we hoofdzakelijk aan bij bedrijfsvestigingen tot circa 200 medewerkers. Ook op het gebied van BI, CRM, ERP, HR en Finance zijn er tegenwoordig diverse open source oplossingen voorhanden. Enkele voorbeelden zijn Pentaho voor BI of SugarCRM. Bij de ruim 4.000 geïnterviewde organisaties komen open source toepassingen op deze terreinen, met een tiental vermeldingen, maar sporadisch voor.

-----------------
Noot voor de redactie: Er zijn grafische weergaven beschikbaar.
Bijlage 1: Grafische weergave van de penetratie van open source software.
Bijlage 2: Grafische weergave van open source software in de stack.
Bijlage 3: Grafische weergave van de installed base van Linux servers.
Bijlage 4: Grafische weergave van de meest gebruikte open source applicaties.

Over Computer Profile Benelux
Computer Profile is een zelfstandige adressen- en informatieleverancier voor de ICT-industrie met vestigingen in Brussel en Breda. Computer Profile beschikt over de Top 28.500 database met 150.000 contactpersonen van het Benelux bedrijfsleven en overheid. Naast adressen en contactpersonen brengt Computer Profile de huidige en toekomstige ICT-infrastructuren in kaart. Maandelijks houdt Computer Profile duizenden interviews onder de Top 28.500 ICT decision makers in de Benelux. De onafhankelijke data-analyses die hieruit voortkomen, bieden een voortschrijdend inzicht in de trends op ICT-gebied.

Als initiatiefnemer van de European Market Intelligence Group (EMIG) biedt Computer Profile dezelfde informatie van andere Europese landen. Daarnaast hebben alle aangesloten organisaties binnen deze groep de beschikking over eigen callcenters met native speakers voor leadgeneratie campagnes. Meer informatie is te vinden op www.computerprofile.com of www.emi-group.com.

Meer informatie:
Marcommit PR
Femke Jansen
Tel. +31(0)35 582 27 30
E-mail: [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular