De Open Universiteit Nederland heeft de
ambitie om per 1 september 2007 haar studenten vrijstellingen te
kunnen geven voor reeds verworven kennis en vaardigheden. Als
pleitbezorger van een leven-lang-leren is de Open Universiteit
Nederland een warm voorstander van EVC. Daarom ondertekent de Open
Universiteit dinsdagmiddag in Rotterdam als eerste
onderwijsinstelling het convenant 'Een Kwaliteitscode voor EVC'.
De andere ondertekenaars zijn staatssecretaris van Onderwijs Bruno
Bruins en vertegenwoordigers van werkgevers- en
werknemersorganisaties, onderwijskoepels en het Centrum Werk en
Inkomen.

EVC staat voor 'erkenning van verworven
competenties', een methode waarbij buiten het formele onderwijs
opgedane kennis en ervaring wordt meegewogen om een erkend diploma
te behalen. Door EVC kunnen praktijkkennis en vaardigheden
zichtbaar en meetbaar gemaakt worden. Omdat EVC de mogelijkheid
biedt om kennis en ervaring te verzilveren, wordt de drempel voor
volwassenen om (opnieuw) aan een volwaardige opleiding te beginnen,
verlaagd. In het convenant 'Een Kwaliteitscode voor EVC' spreken
de partijen af aan welke voorwaarden een EVC-aanbieder moet voldoen
om het nieuwe landelijk keurmerk voor certificering van
werkervaring te mogen ontvangen.

Dit jaar heeft de Open Universiteit een
proef gehouden met EVC. De positieve uitkomsten hebben de ambitie
gevoed om EVC instellingsbreed te gaan invoeren, en wel vanaf 1
september 2007. Wie gaat studeren aan de Open Universiteit kan dan
een intake- en assessmenttraject aanvragen waarin wordt bepaald
welk studietraject nog moet worden afgelegd om een bachelor- of
masterdiploma te behalen. Voor september 2007 zullen nog een aantal
pilots bij verschillende opleidingen van de Open Universiteit
uitgevoerd worden om een instellingsbrede betrouwbare en
hanteerbare EVC-procedure op te kunnen stellen.

bron:OU