De Open Universiteit Nederland gaat in februari vijftig gratis
cursussen weggeven. Dit doet ze ter gelegenheid van de verkoop van haar
miljoenste cursus op 1 februari. Bovendien viert de Open Universiteit
dit academisch jaar haar twintigjarig bestaan. De actie waarmee vijftig
cursussen worden weggegeven heeft het motto 'Geef kennis aan een
kennis' meegekregen. Dit omdat iedereen, student of geen student aan de
Open Universiteit, iemand voor mag dragen die voor een gratis cursus in
aanmerking komt.
 
 
Iedereen kent wel iemand die een gratis cursus echt verdient. Iemand
die bijvoorbeeld opeens meer tijd te besteden heeft maar bang is dat
studeren te moeilijk is, iemand die de carrià¨re een impuls wil geven
maar wat krap bij kas zit, iemand die een extra zetje nodig heeft om
studieplannen waar te maken. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van
mensen die graag willen studeren, en er zijn genoeg redenen waarom het
er toch niet van komt. En dan is een gratis cursus natuurlijk zeer
welkom. Lager kan de drempel om studieplannen waar te maken niet
zijn.   
 
Nomineren  
De Open Universiteit Nederland wil vieren dat ze in haar twintigjarig
bestaan een miljoen cursussen heeft verkocht. Daarom krijgt iedereen in
Nederland en Vlaanderen de mogelijkheid om iemand te nomineren voor een
gratis cursus. Nomineren kan via de website www.ou.nl/miljoenstecursus,
waarop een elektronisch nominatieformulier staat. Wie iemand
voordraagt, moet op het formulier aangeven waarom de genomineerde voor
een gratis cursus in aanmerking komt, en voor welke cursus of
studierichting hij of zij voorgedragen wordt. Het cursusaanbod van de
Open Universiteit Nederland bestaat uit ruim 300 cursussen. Het
overzicht staat op www.ou.nl/cursus. Nominaties moeten và³à³r 1 maart
2005 bij de Open Universiteit binnen zijn.  
 
Beoordeling nominaties  
Maximaal vijftig nominaties die het origineelst, het best of het meest
overtuigend aangeven waarom de genomineerde een gratis cursus verdient
en waarom het juist d¡e cursus of een cursus op dat vakgebied moet
zijn, worden gehonoreerd. Een comità© van vier personen beoordeelt de
nominaties: drs. M.A.M. (Thijs) Wà¶ltgens (voorzitter), voorzitter van
het College van bestuur van de Open Universiteit Nederland, prof. dr.
H.C.G. (Huub) Spoormans, decaan faculteit Rechtswetenschappen en
voorzitter van de Lustrumcommissie Lang leve leren! en J.P.M. (Anja)
Sio en G. (Carla) Matze, duo-voorzitters van de Studentenraad Open
Universiteit Nederland.  
 
Over de Open Universiteit Nederland  
De Open Universiteit Nederland is dà© instelling die hoger onderwijs al
twintig jaar toegankelijk maakt voor iedereen. De miljoenste verkochte
cursus en de actie 'Geef kennis aan een kennis' onderstrepen dit. De
afgelopen jaren staan gemiddeld 24.000 mensen ingeschreven als student
of cursist bij de Open Universiteit. Het unieke van de Open
Universiteit is dat er geen vooropleidingseisen worden gesteld en dat
studenten zelf kunnen bepalen wanneer, waar en in welk tempo ze
studeren. Studenten kunnen bachelor- en masteropleidingen volgen in de
cultuurwetenschappen, managementwetenschappen, natuurwetenschappen,
psychologie, rechtswetenschappen en informatica. Daarnaast biedt de
Open Universiteit de onderwijskundige masteropleiding Actief leren aan.
Verder kunnen studenten kiezen uit ruim 300 cursussen. Deze vormen de
bouwstenen van de wetenschappelijke opleidingen en bestaan uit een
afgeronde hoeveelheid lesmateriaal. Meer informatie over de Open
Universiteit Nederland staat op www.ou.nl.  
Bron: Open Universiteit Nederland

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular