Met veel poeha werd het onlangs aangekondigd (zie http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/07/441.html): de Open Universiteit Nederland viert dit jaar haar 5de lustrum en dit wordt deze keer uitgebreid gevierd in Vlaanderen op 4 december aanstaande. De vereniging Alumni Psychologie Open Universiteit Vlaanderen (APOUV) wenst bij deze te reageren op deze viering aangezien haar leden in dit kader geen enkele reden tot vieren hebben en haalt deze feestplannen dan ook over de hekel.

Dat de keuze voor deze feestelijkheden op Vlaanderen viel, komt dus waarschijnlijk door het feit dat de Open Universiteit Nederland het gros van haar Vlaamse afgestudeerden de voorbije 24 jaar (met name haar psychologen, die steeds in de meerderheid waren aan de OU Vlaanderen) opzadelde met een in Vlaanderen waardeloos diploma. Het "eclatante" succes van de samenwerking tussen OU Nederland en de Vlaamse universiteiten is dus zeker "meer dan een Vlaamse viering waard".

Op het programma van deze viering staat, paradoxaal genoeg gezien de waardeloze diploma's die nog steeds worden afgeleverd, o.a. de uitreiking van twee eredoctoraten aan tot vooralsnog twee onbekende gelukkigen. Hoewel hen van harte gegund, waarschuwt APOUV deze nobele onbekenden bij deze alvast voor de problemen die zij zullen krijgen wanneer zij hun diploma zullen willen gebruiken in Vlaanderen: er bestaat namelijk een grote kans dat het niet als gelijkwaardig wordt erkend door het Vlaams ministerie van onderwijs, zoals de Vlaamse OU-psychologen mochten ervaren, en dat zij dus ook met een waardeloos diploma zullen opgescheept zitten.

Gelukkig voor deze twee zullen zij er geen 15.000 euro voor moeten neertellen, maar wordt het hen lekker gratis aangeboden. Dit zal de pijn verzachten maar het weze hen gegund, ondanks het feit dat de Vlaamse OU-psychologen van dergelijke palliatieve maatregel niet konden genieten en nog steeds proberen te bekomen van hun financiële aderlating en het feit dat hun Alma Mater hen liet vallen als een baksteen en niet bereid was ook maar tegemoet te komen aan enige vraag naar compensatie of oplossing.

Niettemin wenst APOUV de Open Universiteit Nederland alvast proficiat met de viering van haar 25 jaar oplichting in Vlaanderen. Op naar de volgende 25?

Bron: APOUV.
APOUV kan bereikt worden via [email protected] en op bloggen.be/apouv

Noot voor de redactie: dit is een origineel persbericht. Contactpersoon: Gerd Callewaert, [email protected], 32476754743