Studenten Milieuwetenschappen van de Open
Universiteit Nederland adviseren de Argentijnse provincie Mendoza
bij het opzetten van het provinciaal omgevingsplan. De adviezen
gaan met name over het organiseren van de participatie van
belanghebbenden en het draagvlak. De provincie Mendoza heeft in een
persbericht aangekondigd dat de adviezen van de Nederlandse
studenten richting zullen geven aan het vervolg van het
project.

Draagvlak

De provincie Mendoza is bezig met het
ontwikkelen van een omgevingsplan voor haar

grondgebied, waarin duurzame ontwikkeling
een belangrijke rol speelt. Een van de

moeilijkste aspecten van zo'n traject is
feeling houden met alle actoren en betrokkenen in het plannen van
duurzame ontwikkeling. De studenten van de Open Universiteit hebben
de provincie geadviseerd om de innovatieve methoden die onder
andere in Drenthe en Limburg zijn gebruikt, toe te passen op een
manier die aangepast is aan de Argentijnse omstandigheden.

Virtueel milieuadviesbureau

Voor de Nederlandse studenten is deze
adviesopdracht een onderdeel van hun

opleidingsprogramma. Als medewerkers van
een Virtueel milieuadviesbureau moeten zij werken aan echte
opdrachten voor echte opdrachtgevers. De onderlinge samenwerking en
de contacten met de opdrachtgevers verlopen daarbij grotendeels via
internet. De studenten zijn dan ook niet zelf naar Argentinië
geweest: zij konden uitstekend contact houden met de opdrachtgevers
via internet. De presentatie van de eindresultaten verliep
bijvoorbeeld via videoconferentie. Daarbij waren aan Argentijnse
kant onder andere aanwezig de projectleider van het
Mendoza-omgevingsbeleid, Alejandro Drovandi, en zijn team, de
staatssecretaris van Milieu van de provincie Mendoza, Carlos
Gustavo Morgani, en enkele medewerkers van de Universidad de Cuyo
(zie foto).

ALFA-programma

De opdracht voor de provincie Mendoza is
een gevolg van de samenwerking van de faculteit Natuurwetenschappen
met onder andere de Universiteit Nacional de Cuyo (Argentinië)
in het kader van het ALFA-programma. ALFA staat voor América
Latina -

Formación Académica. Dit
EU-programma streeft naar samenwerking tussen

instellingen voor hoger onderwijs in de EU
en Zuid-Amerika. Een van de projecten is de ontwikkeling van een
volledige internationale Master on Sustainable Development and
Governance. Een groep van universiteiten uit Zuid-Amerika en
Europa, waaronder de Open Universiteit Nederland, werkt onder
leiding van de Universität Lüneburg (D) aan deze
opleiding.

Virtual consultancy

Binnen deze opleiding is de Open
Universiteit verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
cursusmodel voor virtual consultancy. Het Mendoza-adviestraject is
een van de eerste pilots hiervoor. In dit model werken studenten
afkomstig uit verschillende vakgebieden en uit verschillende
werelddelen samen via een e-platform. In deze ict-omgeving vinden
zij alle instrumenten die ze nodig hebben om met elkaar het project
tot een goed einde te brengen. Eind februari presenteerde het
studententeam hun werk al online op de

ALFA-conferentie in Lima (Peru). Eveneens
online presenteerde de faculteit

Natuurwetenschappen daar het model voor
virtueel projectwerk voor deze master. Inmiddels is naar aanleiding
van de pilot besloten dat ' international virtual consultancy'
volgens het didactisch model van het virtueel milieuadviesbureau in
het thesisjaar van de internationale master zal worden
ingebouwd.

bron:Open Universiteit