Op dinsdag 19 april 2005 heeft de officier van justitie te Assen, voor het eerst de rechter gevraagd een maatregel van plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) op te leggen.De 38-jarige verdachte stond terecht voor diefstallen van een onder andere gootroosters, metaal, aluminiumplaten, buizen en diesel. Daarnaast werden er nog 4 ad info feiten meegenomen op de dagvaarding inzake diefstal, verduistering en vernieling.

Sinds 1 oktober 2004 is het mogelijk de rechter te vragen een ISD maatregel op te leggen aan een stelselmatige dader voor een periode van maximaal twee jaar. Hierbij volgt het OM de nieuwe wetgeving en de 'Richtlijn voor strafvordering bij meerderjarige zeer actieve veelplegers' van het College van Procureurs-generaal. Primair doel van deze nieuwe richtlijn is, als het gaat om mensen die langdurig veel overlast veroorzaken in de samenleving, het criminele gedrag onmogelijk te maken door langdurige vrijheidsbeneming. Indien de verdachte gemotiveerd is, kan tevens een hulpverleningstraject ingezet worden.

In deze zaak die vandaag voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank Assen werd behandeld, laat het dossier zien dat de verdachte, die gelabeld is als veelpleger, grote kans op recidive vertoont. De verdachte voldoet aan de criteria die zijn opgesteld voor de ISD-maatregel. Hij heeft in een periode van vijf jaar diverse malen gevangenisstraf opgelegd gekregen. Ondanks dat er al eerdere hulpverlening is geboden vervalt hij steeds weer in hetzelfde gedrag, zodat een drangtraject noodzakelijk wordt geacht. De officier van justitie eiste de onvoorwaardelijke ISD-maatregel voor de maximale termijn van twee jaar, ter beveiliging van de maatschappij.

De Grittenborgh in Hoogeveen is aangewezen voor het ondergaan van een ISD-traject. Indien de ISD-maatregel wordt opgelegd, maar de verdachte niet gemotiveerd is om mee te werken aan een hulpverleningsprogramma, dan kan de ISD-maatregel omgezet worden in een reguliere gevangenisstraf voor de duur van de maatregel, namelijk 2 jaar.

De uitspraak in deze is op dinsdag 3 mei 2005.

bron:OM