Het Functioneel Parket van het Openbaar
Ministerie heeft, zoals aangekondigd in het requisitoir tijdens het
Ahold proces, een tuchtklacht ingediend tegen accountant
Deloitte.

Het Functioneel Parket acht het waarborgen
van de integriteit van de accountancy een zwaarwegend belang en
meent dat dit belang in het geding is door het optreden van de
accountant. De tuchtklacht wordt heden ingediend bij de Raad van
Tucht voor het optreden van de accountant ten aanzien van de
jaarrekeningen Ahold N.V. over de periode 1997 tot en met 2002.

bron:OM