Het Openbaar Ministerie heeft donderdag
vrijspraak geëist tijdens de rechtzaak tegen een 25-jarige
vrouw uit Zwijndrecht. De vrouw wordt ervan verdacht dat zij op 6
april 2004 haar 20–jarige vriend uit Assen van de
Martinitoren heeft geduwd.

De officier van justitie is van mening dat
op grond van de eerdere bekentenis van de verdachte en afgelegde
getuigenverklaringen het wettig bewijs voor moord of doodslag
aanwezig is. De verdachte trok echter in een later stadium haar
bekentenis in. De vraag rees of met het aanwezige bewijsmateriaal
andere alternatieven voldoende konden worden uitgesloten. Op
verzoek van de verdediging en het Openbaar Ministerie werden daarom
diverse onderzoeken door verschillende deskundigen verricht.

Invloed

De resultaten van de onderzoeken van de
deskundigen zijn volgens de officier van justitie van invloed
geweest op het bewijs tegen de verdachte. Naast het
persoonlijkheidsonderzoek werd door de deskundigen ook gekeken naar
de relatie met de aanvankelijk afgelegde bekentenis van de
verdachte. Het OM komt op grond van de deskundigheidsonderzoeken
tot de conclusie dat niet kan worden uitgesloten dat de verdachte
een vrijwillig valse bekentenis heeft afgelegd. Volgens de
deskundigen kan de bekentenis namelijk ook zijn ontstaan door haar
persoonlijkheidsstoornis en haar persoonlijke achtergrond. Ten
slotte sluiten de deskundigen, die zich hebben gebogen over de
technische kant van de zaak, een val uit. Zij achten een sprong
waarschijnlijker dan een duw.

Op grond van bovenstaande onderzoeken
heeft de officier van justitie niet de overtuiging gekregen dat het
slachtoffer door de 25-jarige vrouw van de Martinitoren is geduwd.
De officier van justitie eiste daarom vrijspraak tegen de
verdachte. Over de exacte toedracht van hetgeen zich op 6 april
2004 boven op de Martinitoren heeft afgespeeld, kon aan de
nabestaanden geen duidelijkheid worden gegeven. Dit ingegeven door
de bevindingen van de deskundigen. De rechtbank zal over veertien
dagen uitspraak doen in deze zaak.

bron:OM