De politierechter van de rechtbank
's-Hertogenbosch heeft een dagvaarding nietig verklaard omdat het
Openbaar Ministerie deze niet op de juiste wijze had betekend.

Uit de akte van uitreiking blijkt dat de
dagvaarding op 9 maart 2007 is uitgereikt aan een medewerker van de
griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch.

De politierechter wist echter dat deze medewerker die dag niet
aanwezig was, aangezien hij reeds langere tijd ziek was. De
politierechter is ontstemd dat hij moet constateren dat een akte
van uitreiking niet naar waarheid is ingevuld door een medewerker
van het Openbaar Ministerie.

bron:OM