Het Openbaar Ministerie Roermond heeft besloten om een onderzoek te starten naar internetoplichting via de website Marktplaats binnen het arrondissement Roermond. Hierin behandelen zij alle aangiften die binnen zijn gekomen bij de politie Limburg-Noord. De gedupeerden zouden spullen via internet besteld en (deels) betaald hebben die nooit zouden zijn geleverd. De aangiften zijn afkomstig van gedupeerden die verspreid over heel Nederland wonen.

Eerder is in deze zaak een aantal gedupeerden bericht dat er geen strafvervolging zou worden ingesteld gelet op de Aanwijzing Opsporing en het aanbod van andere (gewelds)zaken. Nu inmiddels is gebleken dat het om een zeer groot aantal aangiftes gaat (ongeveer 40), heeft het Openbaar Ministerie Roermond besloten alsnog een onderzoek op te starten. De aangiftes zullen gebundeld worden behandeld.
bron:OM