Vandaag publiceert het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een lijst met meer dan 1500
landgoederen die opengesteld zijn voor publiek. In Nederland liggen
veel landgoederen die, al dan niet door hun historisch karakter,
een bijdrage leveren aan het natuurschoon in Nederland. Om deze
landgoederen in stand te houden, kunnen eigenaren fiscale voordelen
krijgen. Het landgoed moet dan wel geregistreerd staan als een
landgoed dat valt onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Een van de
voorwaarden voor deze fiscale voordelen is dat het landgoed open
wordt gesteld voor publiek.

Op de lijst staan naam, plaats en
provincie van deze landgoederen. De lijst is bedoeld om meer
kenbaarheid te geven aan deze landgoederen en om recreanten te
attenderen op de mogelijkheid om deze bijzondere landgoederen te
bezoeken.

bron:LNV