Op 7 mei vindt de officiële opening plaats van een deel van de herstelde Grebbelinie op de Liniedijk te Woudenberg. Voordat burgemeester Boer de officiële openingshandeling zal verrichten, onthult mr. B. Staal, Commissaris van de Koningin à©n voorzitter van de Bondsraad van de ANWB het informatiepaneel bij Hoeve De Beek. Hoeve de Beek is in 2004 uitgeroepen tot Boerderij van het Jaar. Aansluitend zal burgemeester Colijn van Scherpenzeel het recreatieseizoen voor geopend verklaren

In het kader van 60 jaar bevrijding besteedt Landschapsbeheer Utrecht in samenwerking met de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Stichting Oud Woudenberg, het Waterschap, Staatsbosbeheer, Hoeve de Beek en het Erfgoedhuis, in 2005 (en verder) extra aandacht aan de Grebbelinie als verdedigingswerk. De Grebbelinie, gelegen op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland is een waterlinie, ooit bedoeld als verdediging tegen vijandelijke invallen vanuit het oosten. In het landschap zijn nog veel elementen van de Grebbelinie terug te vinden. Het hoe en waarom van de Grebbelinie en deze elementen is echter steeds minder bekend. Op de Grebbelinie is een stuk loopgraaf hersteld met mitrailleurnest, een schervenvrije ruimte en een uitkijkpost. Daarnaast is in Hoeve de Beek, aan de Brinkkanterweg 23 in Woudenberg, een informatiecentrum ingericht. Tevens is er een lesprogramma voor groep 8 van de regionale basisscholen ontwikkeld. Circa zesentwintig scholen en ruim 400 leerlingen besteden in de maanden mei en juni aandacht aan de Tweede Wereldoorlog en de Grebbelinie met onder meer een bezoek aan de loopgraaf en het informatiecentrum.

De Stichting Oud Woudenberg en de Vereniging Oud Scherpenzeel organiseren jaarlijks een tentoonstelling op de deel en het erf van Hoeve de Beek. Veel fietsers en wandelaars bezoeken deze boerderij, die aan fiets- en wandelroutes ligt. Daardoor kunnen zij elk jaar veel bezoekers begroeten op de tentoonstelling.

ANWB-fonds biedt Boerderij van het Jaar 2004 informatiepaneel aan Dit paneel vertelt de bezoekers van Hoeve de Beek over de geschiedenis van de boerderij en toont hen fotos van het interieur en een plattegrond. Het informatiepaneel is een initiatief van de Boerderijenstichting Utrecht,die ook elk jaar de verkiezing van de Boerderij van het Jaar organiseert. Dit jaar viert de Stichting een jubileum: het wijst op 11 juni 2005 de 15de Boerderij van het Jaar in de Provincie Utrecht aan. Ook aan de andere Boerderijen van het Jaar is een informatiepaneel aangeboden door de Boerderijenstichting in samenwerking met de ANWB.

Landschapsbeheer Utrecht wil het mozaïek van cultuurlandschappen leefbaar, vitaal en natuurlijk houden. Duizenden vrijwilligers, landgoedeigenaren, boeren en buitenlui werken iedere dag met passie aan het landschap. Landschapsbeheer Utrecht stimuleert, ondersteunt en adviseert hen daarbij. Zij is hiermee de natuurlijke partner voor particuliere grondeigenaren, gemeenten, recreatiebedrijven en waterschappen. Landschapsbeheer Utrecht geeft advies over het inrichten en beheer van een terrein, maakt kleinschalige natuurontwikkelingsplannen, ondersteunt bij het opstellen van landschapsontwikkelingsplannen en bij het aanvragen van subsidies. Daarnaast helpt ze bij de uitvoering van het beheer. Hiermee is Landschapsbeheer Utrecht de spil in het netwerk voor landschapszorg in de provincie Utrecht.

bron:Gemeente Woudenberg