Vanaf vandaag is het informatiepunt verkiezingen geopend. Het informatiepunt is ingericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Kiesraad en is bedoeld voor vragen over de gemeenteraadsverkiezingen door burgers, gemeenten, politieke partijen en andere belangstellenden.

De voorzitter van de Kiesraad en de plaatsvervanger secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit informatiepunt officieel geopend. Het zal operationeel zijn tot 1 april 2006. De openingstijden zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Het informatiepunt is via de volgende e-mailadressen te bereiken: [email protected] of
[email protected] en via de website www.minbzk.nl. Naast e-mail kan het informatiepunt benaderd worden per telefoon, fax en post. Het telefoonnummer van het informatiepunt is 070- 426 6266 en het faxnummer is 070- 426 6489. Brieven kunnen worden verstuurd naar Informatiepunt Verkiezingen, Postbus 20011, 2500EA te Den Haag.

bron:BZK