De burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. Marietje. van Rossen, opent op vrijdag 20 mei om 15.00 uur de keramiektentoonstelling uit Zuid-Afrika in de Kunstuitleen, Achter de Vest 3, te Alkmaar. De openingshandeling verricht zij samen met de heer Chris Botha, councillor van de Zuid-Afrikaanse ambassade. Mevrouw Ayanda Mji, à©à©n van de deelnemende kunstenaars, is hierbij aanwezig. De expositie vindt plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting Steun Uitenhage.

"DIG THIS", is een keramiektentoonstelling, ter beschikking gesteld door de Nelson Mandela Metropolitan Municipality uit de collectie van het Nelson Mandela Metropolitan Art Museum in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Het omvat werken van een tiental kunstenaars uit de Zuid-Afrikaanse partnergemeente, waar ook de vroegere gemeente Uitenhage onder valt. Een aantal werken is speciaal voor deze tentoonstelling vervaardigd. De expositie is tot en met 26 juni 2005 te zien in de Kunstuitleen Alkmaar. De oorspronkelijke tentoonstelling was eerder te zien op het jaarlijkse Grahamstown Arts Festival en geeft blijk van hoge artistieke kwaliteit. Het is tevens een afspiegeling van het nieuwe veelkleurige Zuid-Afrika.

Stichting Steun Uitenhage
De Stichting Steun Uitenhage onderhoudt de contacten van de Noord-Hollandse gemeenten Alkmaar, Amstelveen, Heerhugowaard, Oostzaan en Zaanstad met de Zuid-Afrikaanse metropool Nelson Mandela Metropolitan Municipality, waarvan Uitenhage deel uitmaakt. Namens de deelnemende gemeenten ondersteunt de Stichting Steun Uitenhage enkele projecten ter verbetering van de leefomstandigheden van de zwarte bevolking in de townships van Uitenhage. De activiteiten richten zich o.a. op assistentie bij de realisatie van sociale woningbouw. De stichting ondersteunt ook een opvangtehuis voor straatkinderen en een verzorgingstehuis voor ouderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan HIV/Aids-preventie. Zo zijn momenteel een raadslid en een beleidsambtenaar van de ATICC, het Aids Training, Information and Counselling Centre van de Mandela Metro in Alkmaar voor een stageprogramma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Oostzaan en Amstelveen
Na de zomer gaan de werken naar Oostzaan en Amstelveen. Vervolgens krijgt de keramiektentoonstelling een permanente plaats in het Red Location Museum in Port Elizabeth. Dit nieuwe museum bevindt zich in de oudste township van Port Elizabeth en is voornamelijk gewijd aan de bevrijdingsstrijd tijdens de apartheidsjaren.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular