Rijkswaterstaat voert van maandag 20 augustus tot en met woensdag 31 oktober 2007 groot onderhoud uit aan de A10-Oost (buitenring) tussen knooppunt Amstel en de Zeeburgerbrug in richting Amersfoort/Zeeburgertunnel. Naast asfalteringswerkzaamheden vindt er onderhoud aan viaducten en bruggen plaats. De werkzaamheden vinden met name in de nachtelijke uren en drie weekenden plaats (zie www.vananaarbeter.nl).
Dit bericht verscheen afgelopen maandag 20 augustus op de website ‘Van A naar Beter’ . Juist in één van deze weekenden had United Momentum Group de feestelijke opening gepland van de Momentum EXPO in Amsterdam. Naast de algehele verkeershinder op de A-10, worden in het weekend van 8 september vanaf 21:00 uur verschillende aansluitingen naar de A-10 Oost afgesloten, waardoor aanzienlijke overlast te verwachten valt. Om de gasten deze overlast te besparen, heeft Martijn van Rheenen, directeur van Momentum, besloten de opening te verschuiven naar zaterdag 6 oktober 2007.

United Momentum Group is een investeringsmaatschappij die zichzelf als missie stelt om samen met een selecte groep van relaties direct bij de bron in te kopen, dus zonder onnodige tussenschakels. Dit levert goede rendementen op, voor haar relaties en voor de organisatie zelf.

In de unieke expositieruimte aan het IJ in Amsterdam zullen speciaal voor relaties van Momentum regelmatig informatiebijeenkomsten georganiseerd worden over investeringsprojecten van Momentum Invest en Momentum Real Estate. Tijdens de opening op 6 oktober zullen verschillende presentaties worden gegeven over de projecten van Momentum en de richting die Momentum zal opgaan in de toekomst. De presentaties worden omlijst door entertainment en de dag zal op feestelijke wijze worden afgesloten.

Noot voor de redactie:
United Momentum Group
World Trade Centre, H-Tower 20th floor
Zuidplein 168
1077 XV Amsterdam
www.umgroup.nl

Contactpersoon:
Nicoline van der Torre
[email protected]
Tel: 020 - 5600800
Mobiel: 06 - 16377270