De opheffing van de Raad voor de
Maatschappelijke Ontwikkeling, die minister Hoogervorst in augustus
2006 aankondigde, gaat niet door op verzoek van de Tweede Kamer.
Hoogervorst zal het wetsvoorstel tot opheffing van de RMO niet
indienen, om aan de wens van de Tweede Kamer te voldoen. ‘Het
is aan partijen om in de kabinetsformatie een besluit te nemen over
de toekomst van de Raad’, schrijft Hoogervorst aan de
Kamer.

Eerder besloot Hoogervorst dat de RMO zou
samengaan met de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ). Met
dit besluit voldeed hij aan een opdracht van het kabinet om te
bezuinigen op de adviesraden (de motie Verhagen). De voorgenomen
fusie van de secretariaten van de twee raden gaat wél
door.

De kosten die het voortbestaan van de RMO
met zich meebrengen, schrijft de minister, zullen nu worden gekort
op de budgetten van de andere adviesraden van VWS,

bron:VWS