Commerciële pluimveehouders zijn
vanaf 7 maart 2007 verplicht hun kippen, ganzen en ander pluimvee
af te schermen. Tijdens de voorjaarstrek bestaat het risico dat
wilde vogels het vogelgriepvirus verspreiden. De afschermplicht
moet het contact tussen gehouden vogels en wilde vogels tijdens de
vogeltrek zoveel mogelijk beperken.

Commerciële pluimveehouders moeten
vanaf 7 maart de zijkanten van het verblijf minimaal afschermen met
gaas, de bovenkant met ondoorlatend materiaal. Vogels die volledig
gevaccineerd zijn (dat wil zeggen vanaf een week na de tweede
vaccinatie), hoeven niet afgeschermd te worden.

Hobbydierhouders

Anders dan in 2006, hoeven
hobbydierhouders hun dieren tijdens deze voorjaarstrek niet af te
schermen. Hobbyhouderijen zijn meestal veel kleinschaliger opgezet
dan commerciële pluimveehouders. Bovendien is het
vogelgriepvirus nog niet in de buurt van Nederland
gesignaleerd.

Als de veterinaire omstandigheden
veranderen, zoals bij verontrustende signalen uit de monitoring of
verdenkingen van/besmettingen met het vogelgriepvirus in Europa,
wordt de afschermplicht alsnog ingesteld voor hobbydierhouders.

Constructie

Commerciële pluimveehouders kunnen
kiezen tussen ophokken of het aanbrengen van een constructie die
contact met wilde vogels onmogelijk maakt. Dit creëert de
mogelijkheid beperkte uitloop te houden, waardoor problemen op
welzijnsgebied kunnen worden voorkomen. De Algemene Inspectiedienst
controleert of de afschermplicht wordt nageleefd.

Bron: LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular