Amsterdam, 21 maart 2005 Onderzoek door TNS NIPO, uitgevoerd in
opdracht van Bont voor Dieren, toont aan dat Nederlanders massaal tegen
de zeehondenjacht zijn. Maar liefst 95% van de Nederlanders vindt de
commerciële Canadese zeehondenjacht onacceptabel. De roep om een
Nederlands import- en handelsverbod van alle zeehondenbont en
zeehondenproducten is groot. 92% Van de Nederlanders is van mening dat
minister Bot van buitenlandse zaken een nationaal import- en
handelsverbod van alle zeehondenbont en zeehondenproducten moet
instellen.

Daarnaast wil een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking
(92%) dat Nederland zich binnen de Europese Unie gaat inspannen voor
een algeheel Europees import- en handelsverbod van alle zeehondenbont
en zeehondenproducten.  
92% Van de Nederlanders vindt het lot van de zeehonden belangrijker dan
de werkgelegenheid en economische voordelen van de jacht. Uit het
onderzoek komt naar voren dat de zeehondenjacht bij 80% van de
Nederlandse bevolking het imago van Canada als modern en beschaafd land
schaadt. 67% van de Nederlanders is dan ook bereid Canada als
vakantieland te mijden of Canadese (vis)producten uit protest te
boycotten. In 2003 gingen ruim 100.000 Nederlanders op vakantie naar
Canada, zij gaven daar 79 miljoen euro uit. Bont voor Dieren roept
Nederlanders op Canada als vakantieland links te laten liggen om zo de
druk op Canada op te voeren om een einde te maken aan de jaarlijkse
zeehondenslachting.   
 
Nog steeds is het mogelijk om zeehondenbont in ons land te importeren
van zeehonden nauwelijks ouder dan 12 dagen. Zeehonden jonger dan 12
dagen worden sinds 1989 beschermd door een Europees import- en
handelsverbod. Zeehonden ouder dan 12 dagen zijn vogelvrij. België en
Italië zijn de enige Europese lidstaten die onlangs een totaal import-
en handelsverbod hebben ingesteld.  
In reactie op Kamervragen liet Minister Bot van Buitenlandse Zaken
vorig jaar in een brief weten dat hij zich heeft laten informeren door
de Canadese overheid. Hij is met deze regering van mening dat er sprake
is van op een verantwoorde wijze oogsten uit de natuur omdat de
populatie niet bedreigd zou worden. Het knuppelen van zeehonden acht de
Minister een humane methode. Bont voor Dieren vindt dat de Nederlandse
regering oog moet hebben voor de ethische verwerpelijkheid van de
zeehondenjacht die als voornaamste doel heeft de productie van bont.
Daarnaast gaat de regering geheel voorbij aan de in onze wet verankerde
eigenwaarde van het dier.   
 
Over een week, op 29 maart, start in het Oosten van Canada een
slachting onder meer dan 300.000 zeehondjes vanaf 12 dagen oud. Dit
jaar maken de pelsjagers het driejarig jachtquotum vol van 975.000
zeehondjes. 95% Van de zeehonden die gedood worden is tussen de 12
dagen en 12 weken oud. Het bont van de jongste dieren is het meest in
trek, vooral in landen als China en Rusland, een zeehondenvachtje
brengt ongeveer 50 euro op.   

Bron: ST. BONT VOOR DIEREN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular