Het gaat goed met de economie in Afghanistan. Het voornaamste
exportprodukt was al jaren de opium, of van opium afgeleide stoffen als
heroine,nu beheerst Afghanistan eerst echt de markt.

Volgens een onderzoek van de Verenigde Naties dat deze week openbaar
werd groeide de productie van opium in Afghanistan tot 87 procent van
de wereldproductie. De oogst was in 2004 groter dan ooit. Amerika en de
Navo richten zich echter op dit moment slechts op de bestrijding van
terroristische groeperingen en laten de "warlords" die de opiumprodukte
controleren buiten beschouwing. De Nederlandse regering heeft zich bij
de Navo aangesloten en stuurt een groot aantal militairen naar
Afghanistan
om te helpen in de strijd tegen het terrorisme.

Bron: Emea.nl