BeCIG, de aannemerscombinatie van GTI/Imtech, zal de installaties in onder andere de Sophiaspoortunnel waarschijnlijk niet op tijd opleveren. Hierdoor kan de Betuweroute waarschijnlijk niet op de geplande datum van 2 januari 2007 worden opgeleverd. Een laatste voorstel van ProRail dat erop was gericht die datum toch te halen, heeft BeCIG vrijdag verworpen. ProRail betreurt de gang van zaken, maar is van mening het uiterste te hebben gedaan om de oplevering van de Betuweroute conform planning plaats te laten vinden

Al enige tijd is voor ProRail duidelijk dat BeCIG moeite heeft om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen. ProRail heeft zich maximaal ingespannen om de aannemerscombinatie tegemoet te komen. Zo is ProRail akkoord gegaan met een aanpassing van de planning voor het testen van de tunnelinstallaties en heeft gezocht naar een oplossing om de oplever-datum van 2 januari 2007 toch te kunnen halen.

Vrijdag heeft BeCIG het voorstel van ProRail niet geaccepteerd. ProRail heeft BeCIG nu gevraagd binnen vijf dagen schriftelijk kenbaar te maken hoe BeCIG haar contractuele verplichtingen na wil komen. ProRail vindt het zeer spijtig dat de aanleg van de Betuweroute op het allerlaatste moment nog tegen een onverwachte horde aanloopt. Temeer omdat het project zowel wat betreft planning als financiële beheersing goed loopt.

ProRail laat nu onderzoeken op welke wijze en binnen welke termijn de werkzaamheden aan de tunnelinstallaties succesvol kunnen worden afgerond.

bron: ProRail