De technische installaties in de tunnels
van de Betuweroute worden later en nu aan het eind van het jaar
opgeleverd. Daarna heeft ProRail nog tenminste 6 tot 8 weken nodig
voor testwerkzaamheden zodat dit de oplevering van de Betuweroute
vertraagt. ProRail betreurt de gang van zaken maar is van mening
dat pas nà borging van de veiligheid de exploitatie van
start kan gaan.

In een brief van 30 november 2006 heeft
ProRail de Minister van Verkeer en Waterstaat hiervan op de hoogte
gesteld. ProRail vindt het spijtig dat de aanleg van de Betuweroute
op het allerlaatste moment tegen deze horde aanloopt, temeer omdat
het project wat betreft de financiële beheersing goed
loopt.

bron:ProRail