Op donderdagmorgen kreeg een 83-jarige inwoonster van Hoorn bezoek van
een man die vertelde dat de vrouw duizend gulden zou krijgen uit het
Waarborgfonds.
Hoewel de vrouw het fonds niet kende, werd de man toch voor een nadere
uitleg binnengelaten. Nadat de vrouw koffie had gezet vertelde de man
dat zij duizend gulden kreeg, maar dat hij eerst tweehonderd euro nodig
had. De vrouw gaf hem er honderd, waarna hij verdween. Even later kwam
de vrouw tot de ontdekking, dat ook haar portemonnee met dertig euro
was verdwenen.

Bron: Politie Noord-Holland Noord