Onlangs hebben twee onderzoekers van de universiteit van Nijmegen een
afdoende oplossing bedacht voor een belangrijk
verkeersveiligheidsprobleem. Namelijk het probleem van slecht zicht als
(vracht)auto's andere weggebruikers op de snelweg inhalen bij
regenachtig weer. Deze oplossing is gepubliceerd in een
wetenschappelijke publicatie. 

 
Op autowegen kampen automobilisten met het bekende probleem van slecht
zicht bij het naderen en passeren van andere voertuigen. Met name
vrachtwagens  vormen hierbij een veiligheidsprobleem. Met als
gevolg jaarlijks vele dodelijke ongevallen. Dit verschijnsel is al lang
bekend. Tot op heden was hier nog geen oplossing voor gevonden.  
 
Onderzoekers G.F.M. van den Noort en drs. M.W.M.L. van den Noort bedachten een oplossing in de vorm van zogenoemde geleidingsmiddelen
(strippen) die in de wielkast van de vrachtwagen of auto wordt
geplaatst. De holgevormde strip ontsiert het vervoermiddel niet en is
in gemonteerde vorm in de wielkast neerwaarts gericht. De stand van de
strip is flexibel en past zich aan de snelheid van de (vracht)auto aan.
Zodat de effectiviteit van deze strip bij elke snelheid optimaal is.
Het water wordt vanwege de aangebrachte strip binnenwaarts onder de
auto afgevoerd. Dus geen opstuivend water meer aan de buitenkanten van
de wielen waardoor het zicht voor medeweggebruikers niet langer wordt
belemmerd.   
 
Hulpmiddelen  
 
Om het concept nog effectiever te maken, worden er kleinere
hulpstrippen in de wielkasten geplaatst. De hulpstrippen hebben tot
doel het water in eerste instantie zo veel mogelijk in de wielkast te
houden, waarna de hoofdstrip het water binnenwaarts onder de auto
afvoert. Aan het eind van de carrosserie wordt een geleidingsstrook
geplaatst. Deze geleidingsstrook zorgt dat het water dat onder de auto
wordt afgevoerd niet aan het eind van de auto alsnog omhoog stuift. De
effectiviteit van het concept kan worden geoptimaliseerd met een ander
bandenprofiel, waarbij de hoofdgroeven van de band in een andere
richting worden geplaatst. In een tweetal wetenschappelijke publicaties
is de uitvinding uitvoerig beschreven.   
 
Voordelen  
 
Deze uitvinding zorgt voor belangrijke voordelen. De veiligheid op de
autowegen neemt toe en het brandstofgebruik vermindert vanwege een
verlaagde rijweerstand. De kosten van het aanbrengen van deze
uitvinding zijn relatief laag. Oplossingen die in het verleden zijn
bedacht, richtten zich met name op het buitenwaarts afvoeren van
spatwater, onder meer door een aangepast bandenprofiel. Er werd daarbij
echter geen rekening gehouden met het negatieve effect van slecht zicht
bij de overige weggebruikers.

Bron: Drs. M.P.C. Bosch