De Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
draagt opnieuw geld en goederen over aan de Hersteld Hervormde Kerk
(HHK). Dat werd vrijdag besloten door de kleine synode van de PKN.
De 'voorzieningen' zijn getroffen in Wijk bij Heusden, Leerbroek
en Rijssen (Rehoboth).

De Commissie voor Bijzondere Zorg (CBZ),
die ondersteuning biedt aan gemeenten waar geen overeenstemming is
tussen de PKN en HHK, maakte bekend dat in Wijk bij Heusden
vermogen zal worden overgedragen aan de HHK. Uit de inventarisatie
van de wederzijdse leden blijkt dat een kwart van de
oorspronkelijke Hervormde Gemeente overgegaan is naar de
'herstelden'.

Leerbroek

In Leerbroek zal de PKN-gemeente
aansluiting zoeken bij een andere kerkelijke gemeente, zo maakte de
CBZ bekend. Deze gemeente is te klein geworden, nu een overgroot
deel van de leden hersteld hervormd is geworden. Vrijwel het gehele
kerkelijk vermogen wordt overgedragen aan de HHK.

De 'herstelden' krijgen ook de lokale
kerk, pastorie en (oude) begraafplaats voor het symbolische bedrag
van één euro vijftig jaar in erfpacht. De PKN behoudt
echter wel het recht een kerkdienst per zondag te beleggen in het
gebouw, mocht de Hervormde Gemeente een doostart maken. Ook voor
trouwdiensten en begrafenissen blijft de kerk beschikbaar voor de
PKN.

Rijssen

In Rijssen blijkt de hervormde
Rehoboth-gemeente een kort leven beschoren. Deze gemeente, die in
juni 2003 ontstond, wordt opgeheven. Alle 250 leden zijn in mei
2004 overgegaan naar de HHK. Alle bezittingen zullen worden
overgedragen aan de 'herstelden', waarna de Rehoboth-gemeente zal
worden opgeheven.

Meer regelingen

Tot nu toe zijn twaalf afspraken gemaakt
tussen beide kerken. Ds. G.J. Wisgerhof, voorzitter van de CBZ,
kondigde echter aan in maart nog vijf regelingen te willen
voorleggen aan de synode.

Tegenover IKON Kerknieuws verklaarde
Wisgerhof dat het werk van zijn commissie inmiddels 'soepeler'
verloopt dan enige tijd geleden. ''In sommige gevallen
verklaarden hersteld hervormde kerkenraden absoluut niet met de CBZ
te willen praten'', aldus de voorzitter. ''In die tijd werden
we volledig buiten de deur gehouden. Nu beseffen kerkenraden dat
het wél zin heeft om met ons te praten, dat er daadwerkelijk
gelden en gebouwen aan hen worden overgedragen.''

Volgens Wisgerhof is de versoepeling ook
te danken aan de verdere ontwikkeling van zijn commissie. ''Wij
krijgen steeds meer de slag te pakken. De commissie heeft nu meer
ervaring in het opstellen van formuleringen en 'formats' voor
plaatselijke situaties. Dat werkt allemaal mee aan een snelle
oplossing van conflicten.''

Bron: IKON

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular