(EMEA Persberichten) Drie weekenden achter elkaar opent een nieuwe Scientology kerk haar deuren

Zaterdag 24 juli opende de Scientology Kerk van Seattle haar nieuwe onderkomen: een historisch pand in het hart van Seattle. Kerkelijk leider David Miscavige leidde de feestelijkheden in en werd hierin ondersteund door hoogwaardigheidsbekleders. Ruim 1600 aanwezigen woonden de opening bij.

Er werden verscheidene speeches gehouden door de vertegenwoordigster van de Staat Washington Marilyn Chase, de voorzitter van de Chamber of Commerce: Dave Peterson, Buurtcoà¶rdinatrice Christa Dumpys, rechter Richard Sanders en FEMA vrijwilliger coà¶rdinator Jo Ann Oram, die het publiek toespraken en vertelden hoe zij met de Scientology Kerk hebben samengewerkt om bijvoorbeeld jongeren van de drugs af te houden of het straatbeeld te verbeteren.

Scientology zit sinds 54 jaar in Seattle. De grondlegger van Scientology, de heer Hubbard, heeft een gedeelte van zijn jeugd in Washington doorgebracht. Op dertienjarige leeftijd werd hij hier de eerste Eagle Scout. In het kader van een project om meer bekendheid te generen over wat Scientology is en doet, is er ook in deze kerk een permanente tentoonstelling opgezet om mensen te informeren.

Vorige week opende er een nieuwe kerk in Pasadena en de week ervoor in Mexico. Totaal zijn er nu zeven nieuwe kerken geopend in 2010 en er staan er nog 5 meer op de planning.