De elektriciteitsproductie uit windenergie
haalde in januari 2007 voor de derde opeenvolgende maand een
recordhoogte. De productie was 548 GWh. Dit komt overeen met 5
procent van het binnenlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit
periodieke metingen van het CBS.

Het nieuwe maandrecord is vooral toe te
schrijven aan het grote aantal dagen met veel wind. Het windaanbod
in januari 2007 was ruim twee keer zo hoog als in een gemiddelde
maand en ruim 50 procent meer dan in een gemiddelde januarimaand.
Op jaarbasis wordt de ontwikkeling van elektriciteitsproductie uit
windenergie vooral bepaald door de capaciteitsuitbreidingen. Eind
2006 was de opgestelde capaciteit een kleine 30 procent hoger dan
eind 2005.

bron:CBS