In 2006 is voor 1,5 megawatt (MW) aan
zonnepanelen afgezet op de Nederlandse markt. Dit is vergelijkbaar
met het voorgaande jaar. De afzet van zonnepanelen voor stroom ligt
al enkele jaren op een laag niveau. In de periode 2000–2004
lag het gemiddelde op 8 MW per jaar. Het jaar 2003 vormde met 20 MW
een uitschieter dankzij de destijds geldende subsidieregelingen.
Dit blijkt uit de gegevens zoals die worden bijgehouden door het
CBS.

De omzet van de bedrijven op de markt voor
zonnestroomsystemen is in 2006 met de helft toegenomen ten opzichte
van een jaar eerder. Deze sterke stijging kwam door een toename van
de handel met en de productie voor het buitenland. De totale
bijdrage van zonnestroom aan de duurzame energie in Nederland kwam
in 2006 uit op een kleine 0,4 procent.

bron:CBS