De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken mee ingestemd om een consumententoezichthouder op te richten. Deze consumententoezichthouder zal zich bezig houden met het toezicht op de naleving door bedrijven van regels ter bescherming van consumenten. Daarbij gaat het onder meer om bepaalde oneerlijke handelspraktijken waarmee groepen consumenten te maken hebben en onredelijke algemene voorwaarden bij een product ('de kleine lettertjes'). Agressieve verkoop via de telefoon en misleidende reclame zijn voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken die straks kunnen worden aangepakt.

Bij overtreding van de regels kan de toezichthouder via een versnelde procedure naar de civiele rechter stappen of - zoals bij bepaalde oneerlijke handelspraktijken - een bestuurlijke boete of dwangsom opleggen.  
 
Om ook grensoverschrijdende consumentenproblemen te kunnen aanpakken, wordt de nieuwe toezichthouder onderdeel van een Europees netwerk van samenwerkende consumententoezichthouders. Er zal ook nauw worden samengewerkt met de bestaande toezichthouders als OPTA en AFM. De nieuwe consumententoezichthouder zal starten als onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, maar er zal een duidelijke functiescheiding zijn tussen beleid en toezicht. De consumententoezichthouder zal zich alleen bezig houden met klachten van groepen consumenten. Individuele consumenten met een geschil zullen via een geschillencommissie of de rechter hun recht moeten blijven halen. Individuele consumenten kunnen voor informatie over hun rechten en plichten wel terecht bij het informatieloket van de toezichthouder. 
 
Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding om tot de oprichting van een consumententoezichthouder te komen. Ook zal een wetsvoorstel worden ingediend om bepaalde oneerlijke handelspraktijken te kunnen aanpakken. De consumententoezichthouder zal in de tweede helft van 2006 gaan functioneren.  

bron:RVD