Oproep aan gemeenten: overlast openbare werken beperkenGemeenten moeten meer doen om de overlast voor ondernemers bij openbare werken te verminderen. Een goede planning, duidelijke communicatie en passende maatregelen in en om de bouwput zijn nodig om omzetschade bij omliggende bedrijven te voorkomen. Dit schrijft MKB-Nederland vandaag in een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De mkb-organisatie wil ook dat de VNG zich sterk maakt voor een collectief door gemeenten op te zetten regeling voor overbruggingskrediet.

MKB-Nederland ontvangt de laatste tijd steeds meer klachten van ondernemers over schade die ze ondervinden bij de uitvoering van openbare werken. Een door de mkb-koepel zelf opgezet bliksemonderzoek bevestigt dit beeld. Het vervangen van kabels of riolen, herprofileringen en infrastructurele projecten, zijn meestal onvermijdelijk. Daar richt het bezwaar zich ook niet op. Echter, indien het werk omvangrijk is en langer duurt dan vier maanden, heeft dat vrijwel altijd nadelige gevolgen voor in de buurt gevestigde ondernemingen. Klanten blijven weg als er een bouwput voor de deur is.

Uit het bliksemonderzoek blijkt dat informatie vanuit gemeenten naar ondernemers vaak gebrekkig is. Afspraken en planningen worden niet nagekomen, terwijl schadebeperkende maatregelen veelal uitblijven. MKB-Nederland vindt dat openbare werken veel beter moeten worden uitgevoerd en doet daarom een klemmend beroep op de VNG maatregelen te nemen.

gemeenten moeten betere regie voeren;
invoeren van een landelijke richtlijn;
bij aanbesteding kiezen voor meest optimale uitvoering, niet laagste prijs;
omkeren van bewijslast: gemeenten moeten rechtmatig handelen om schade te voorkomen;
goed toegankelijk overbruggingskrediet.

bron:MKBComments are closed.
%d bloggers liken dit: