De gemeenteraad van Hoorn heeft het initiatief genomen om à©à©n euro per
inwoner te storten op giro 555 voor de slachtoffers van de ramp in
Azië. Het college heeft daar van harte mee ingestemd. De gemeente Hoorn
heeft 68.000 overgemaakt. Inmiddels hebben verscheidene gemeenten,
waaronder de grote vier dit initiatief overgenomen.

De VNG werkt er graag aan mee om dit initiatief onder de aandacht van
alle gemeenten te brengen, met de aanbeveling van het College van Hoorn
aan de collega's om deze actie over te nemen. Wanneer alle gemeenten
zouden meedoen kunnen de slachtoffers een bedrag van 16 miljoen euro
tegemoet zien: een belangrijke morele steun en een substantiële
financiële bijdrage aan de hulpverlening.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten