Na het puinruimen in Azië is het nu vooral zaak om verder te kijken en
te zorgen dat deze ramp een economische impuls kan zijn voor
structurele economische ontwikkeling in de getroffen gebieden. De
nadruk moet hierbij liggen op de zelfredzaamheid door het stimuleren
van ondernemerschap. The Business in Development Challenge biedt een
platform voor ideeën die hierop inspelen.

 
De -Business in Development Challenge- - een initiatief gesteund door
zowel de private sector als de Nederlandse overheid - is een online
competitie die als doel heeft om kleine ondernemersinitiatieven in en
met ontwikkelingslanden te ondersteunen. Deelnemers kunnen 20.000 euro
startinvestering en professionele begeleiding winnen. Kleine
organisaties, maar ook Nederlanders en burgers uit 131
onwikkelingslanden worden uitgenodigd om mee te doen. Partners in dit
initiatief zijn onder meer de Rabobank, FMO, TPG, NUON en de
Ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken. De BiD Challenge is
een gezamenlijk initiatief van de NCDO en Fair Ventures.  
 
Waar ontwikkelingssamenwerking eerder nogal eens een eenzijdig -gevend-
karakter heeft, haakt het stimuleren van ondernemerschap en handel
juist in op eigen initiatief, creativiteit en de efficiëntie van lokale
partijen. Hans Wijers, Bestuursvoorzitter van Akzo Nobel en jurylid van
de BiD Challenge: -Ondernemerschap ligt aan de basis van
armoedebestrijding-. Een Colombiaanse dochteronderneming van Akzo heeft
in dit kader al eerder geïnvesteerd in het project -El Cinco-.
Medewerkers ondersteunden met hun bonus van 5% de opstart van een
lokaal bedrijfje dat spijkerbroeken produceert en inmiddels succesvol
en zelfstandig draait.   
 
Een ander voorbeeld is de inzet van IntEnt, een organisatie die
ondernemende migranten vanuit Nederland ondersteund om bedrijven op te
zetten in ontwikkelingslanden. Klaas Molenaar, directeur van IntEnt
stelt; -het stimuleren van lokaal ondernemerschap blijkt een zeer
belangrijke factor bij het creëren van nieuwe kansen in een wederopbouw
situatie. In Afghanistan ondersteunen wij Afghaanse migranten die
vanuit Nederland een onderneming starten. Ondernemers leveren een
directe bijdrage door het creëren van banen en een toekomst voor de
mensen daar-.
 
De recente gebeurtenissen in Azië en de benodigde wederopbouw van 
bijvoorbeeld huizen en boten zijn bij uitstek een kans voor lokale
ondernemers en kunnen een krachtige impuls voor de economieën in de
getroffen gebieden vormen. Dit is uiteindelijk de meest duurzame vorm
van ontwikkeling, en met dit initiatief willen de initiatiefnemers
juist die ondernemers een duwtje in de rug geven. Ook Nederlandse
ondernemers kunnen hierin een rol spelen, bijvoorbeeld door meer te
investeren ter plaatse, of zelf met nieuwe initiatieven te komen. 
 
 
Overige juryleden zijn Minister voor OS, Minister van Ardenne, en de
topbestuurders van de Rabobank, KPMG, TPG en Nuon, Stichting DOEN.
 

Bron: STICHTING INTENT

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular