Minister Dekker (VROM) zal de zelf te betalen huur voor huursubsidieontvangers per 1 juli aanstaande niet met 1,8% verhogen, maar met 0,6% verlagen. Dit scheelt huursubsidieontvangers komend jaar tussen de 4,38 euro en 8,77 euro per maand. De minister heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Zij geeft hiermee uitvoering aan de motie Van Bochove/Koser Kaya die door een zeer brede Kamermeerderheid  alleen de VVD en Wilders stemden tegen  werd gesteund. De Woonbond is blij dat de Kamer heeft verhinderd dat huursubsidieontvangers er nog verder op achteruitgaan. Zij worden dit jaar immers al met 14,28 euro per maand op de huursubsidie gekort. 

Dekker wilde de normhuur, het deel van de huur dat iedere huursubsidieontvanger zelf moet betalen, per 1 juli aanstaande verhogen met 1,8 procent. Dit terwijl het inkomen van de meeste huursubsidieontvangers dit jaar is gedaald. De Tweede Ka-mer wilde daar echter niets van weten en steunde in overgrote meerderheid een motie om deze normhuur niet te verhogen, maar met 0,6 procent te verlagen. De Tweede Kamer nam daarmee het standpunt van de Nederlandse Woonbond over. De Woonbond vond de extra korting als gevolg van de normhuurstijging van 1,8% onacceptabel. Huursubsidieontvangers zouden er opnieuw op achteruitgaan, terwijl minister Dekker eerder herhaaldelijk toezegde dat zij huursubsidieontvangers na de eerder opgelegde kortingen verder zou ontzien. 
 
Uit de brief aan de Kamer blijkt dat Dekker de motie zeer tegen haar zin uitvoert. Ze geeft aan dat er geen budgettaire ruimte is voor de 55 miljoen (structureel) die deze maatregel kost. Ze verwijt de Kamer geen deugdelijke dekking te hebben aangeven. De Woonbond vindt dit verwijt van de minister onbegrijpelijk. Zij heeft vorig jaar een aanzienlijke besparing op de huursubsidie teruggegeven aan de schatkist. Zij had dit geld ook kunnen gebruiken om het probleem van de normhuren structureel op te lossen. 
 
De minister benadrukt in haar brief dat dit wat haar betreft een eenmalige actie is en dat zij huursubsidieontvangers voortaan gewoon wil laten opdraaien voor de gemiddelde huurverhoging. Door haar huurplannen zal de huurverhoging de komende jaren fors boven de inflatie en de inkomensontwikkeling van huursubsidieontvangers uitstijgen. Dus als het aan de minister ligt, gaan huursubsidieontvangers er met ingang van volgend jaar alsnog structureel op achteruit. 'Het is jammer dat de Kamer-minister Dekker moet dwingen haar belofte waar te maken om de huursubsidieont-vangers te ontzien', aldus Woonbonddirecteur Maria van Veen. De Woonbond heeft de Tweede Kamer al ingelicht over de dreigende verslechteringen voor huursubsidieontvangers als gevolg van de plannen voor het nieuwe huurbeleid. 
 
bron:De Nederlandse Woonbond